Deelnemers Koeien & Kansen

Elk bedrijf kent zijn eigen bedreigingen en kansen.

Familie van de Heijning (6) Joris Buijs (3) Adrian en Jennifer Houbraken (7) Familie van Hoven (8) Mark Pijnenborg en Marianne van Kempen (13) Jos en Margret de Kleijne (9) Kees en Jannie van Wijk (17) Marinus en Arja de Vries (16) Coen Hagoort (5) Johan en Carla Dekker (4) Bertus Menkveld en Hennie Wijnbergen (12) De Marke (1) Familie Kuks (11) Rijk en Linda Baltus (2) Gebroeders Koopman (10) Maatschap Frank en Ilona Post (14) Cees Sikkenga en Jitske Bleker (15)

Een intensieve of exentieve veebezetting, een slecht draagkrachtige, droogtegevoelige of fosfaatfixerende grond, veel natuur op en om het bedrijf, oprukkende verstedelijking, zware landschappelijke claims, biologische bedrijfsvoering, grondruil, etc. De bedrijven zijn zo gekozen, dat ze elk qua kansen en bedreigingen iets toevoegen aan de hele groep.

De veehouders hebben gemeenschappelijk dat ze in de toekomst op de huidige locatie boer willen blijven. Ze zijn overtuigd van de noodzaak, maar ook van de mogelijkheden om tijdig op een positieve wijze in te spelen op de veranderende maatschappelijke eisen. Hoe dat concreet het beste kan gebeuren, verschilt per bedrijf. De verscheidenheid binnen Koeien & Kansen garandeert dat vrijwel elke Nederlandse melkveehouder zich in de aanpak van één van de deelnemers kan herkennen.

Ondernemers die meedoen in het project moeten uiteraard openstaan voor onderzoek en zelf ook innovatief zijn ingesteld vooral op het gebied van mest, mineralen en milieu. Daarnaast staan de veehouders open om geregeld excursies van boeren, beleidsmakers, politici en burgers op hun bedrijf te ontvangen.