Bodem

Zorgen voor optimale bodem voor groei en benutting van weidegras

De grasgroei en bodem zijn nauw verbonden. De bodem levert vocht en voedingsstoffen aan gras. Andersom zorgen de boven- en ondergrondse delen van gras voor een aanvoer van verse organische stof naar de bodem. Bovendien is de bodem de standplaats voor het gras en draagt de zode het grazende vee. Mest en urine van de koeien leveren weer voedingstoffen naar de bodem. Onder ongunstige omstandigheden kan weidend vee echter ook tot vertrapping en verdichting leiden.


Nieuws

Producten