Nieuws

Hoge gewasopbrengsten voor De Vries

Gepubliceerd op
15 september 2014

Koeien & Kansen veehouder Marinus de Vries is nu al erg tevreden over de gewasopbrengst in 2014. “Ik ben rijker dan ik dacht”, geeft de Zuid Hollandse veehouder aan. Hij heeft nog voor zeven weken aan snijmaïs in de kuil, er ligt meer kuilgras in voorraad en er zit meer mest in de kelders dan voorgaande jaren. “Nu maar zien of het benuttingspercentage van stikstof en fosfaat ook hoger zijn dan vorig jaar’’.

Het groeiseizoen begon vroeg. Dat was gunstig. In de zomermaanden daartegen was het weer wisselend. Soms was het zelfs zo nat in Zuid Holland, dat de koeien op stal moesten. Dit was niet altijd gunstig voor de groei van het gras en oogst. De kuiluitslagen zijn naar tevredenheid voor de veehouder op veengrond. De eerste snede heeft een hoge kwaliteit met 952 VEM en 183 RE totaal. De maïs staat er ook goed bij. Gerekend wordt op ruim 42,5 ton per hectare.

Mest goed benutten

De Vries melkt ruim 120 koeien en heeft enkele jaren terug een vrijloopstal gebouw. Momenteel zit er nog compost in de ligruimte van de stal. Dat gaat nog veranderen. Achter het voerhek zit een roostervloer met een put. Hierin wordt drijfmest opgevangen. Ook onder de wachtruimte van zit een roostervloer met een put. Daarin wordt naast drijfmest, (spoel)water opgevangen. De opslagcapaciteit moet voldoende zijn om de mest tot maart te houden. Toch is er twijfel. Nu de uitrijperiode verlengd is, overweegt de Vries om nog wat mest uit te rijden. Als er nog wordt uitgereden, dan zal dit de meest dunne fractie uit de wachtruimte zijn. Deze zal een ‘kunstmestachtig’ karakter zal hebben. De mineralen worden het meest direct na de gift benut. “De dikkere mest mag er niet meer uit. Zonde van de mineralen en benutting”, geeft de Vries aan