Nieuws

Productieslag zorgt voor hogere grasopbrengst

Gepubliceerd op
17 december 2014

Na twee matige jaren heeft Koeien en Kansen deelnemer Coen Hagoort goede ruwvoeropbrengsten gerealiseerd. In tegenstelling tot een gemiddelde droge stofopbrengst van 9000 kilogram per hectare is er dit jaar een opbrengst gerealiseerd van 13000 kilogram droge stof per hectare. Niet alleen in hoeveelheid is er enorme plus gehaald, ook in VEM, eiwit en fosfaatopbrengst.

Na een heel lang groeiseizoen waarin alle meststoffen die geplaatst mochten worden, namelijk 450 kilogram stikstof, ook geplaatst zijn, is er een opbrengst aan stikstof gerealiseerd van 405 kilogram en fosfaat van 123 kilogram. Voorgaande jaren was dit  respectievlijk, 252 kilogram voor stikstof en 80 kilogram voor fosfaat.

Tijdstip van bemesting bepalen

Coen Hagoort uit Waarder heeft bewust gekozen om de meststoffen pas te geven op moment dat bodem er echt om vroeg. Half maart is de mest voor de eerste snede aangewend met sleepslangmethode. Naast veel water werd er gelijktijdig ook de vloeibare kunstmest toegevoegd. De bodem was actief en voldoende op temperatuur om de meststoffen direct op te nemen en om te zetten.

Lang groeiseizoen zorgt voor extra snede

Dit resulteerde in een goede eerste snede en door het lange seizoen in een extra snede dit jaar. Verder  is er bewust gekozen om de gehele eerste snede weer te maaien. Aangezien deze vrij vroeg was, konden de koeien begin mei al op het etgroen starten met weiden. Na de eerste snede is groot deel etgroen weer bemest met drijfmest samen met vloeibare kunstmest.

De derde snede heeft de laatste mest gehad. Vervolgens is er nog wat KAS gestrooid voor deze sneden en in nazomer heeft de veengrond nog enorm bijgedragen met een goede mineralisatie.

Veel meststoffen gebruiken is niet erg, mits er maar opbrengst en kwaliteit voor terugkomt. Dat heeft de ondernemer dit seizoen echt ondervonden in de praktijk. Dit neemt niet weg dat er in een volgend seizoen bewust minder bemest gaat worden. Zeker als de omstandigheden daar naar zijn.

Minder aankoop van eiwit en fosfaat

Naast een grote voorraad gras is er bij aanvoer bewust gekozen voor minimaal eiwit en fosfaat aankoop om de kringlopen goed te laten sluiten. Na enkele jaren met een negatief resultaat voor Bedrijfsspecifieke onttrekking P aan Bodem (ofwel BEP) en overschotten aan fosfaat, is er dit jaar een fiks BEP voordeel van bijna 300 kilogram  op 44 hectare. Ofwel 7 procent Het overschot aan fosfaat is dit jaar negatief met 17 kilogram  per hectare.

Betere mineralenbenutting

Voorgaande jaren bedroeg het stikstofoverschot 398 respectievelijk 350 kilogram  per hectare. Het fosfaatoverschot bedroeg 20 en 8 kilogram per hectare. De benutting aan stikstof en fosfaat op bodemniveau liggen dit jaar op 61 procent voor stikstof en 115 procent voor fosfaat. Voor veengrond een heel goede stikstofbenutting dus. "En daar zijn we best blij mee’’, concludeert Coen Hagoort.