Nieuws

Maak kennis met slimme maatregelen voor efficiënte ruwvoerteelt

Gepubliceerd op
20 januari 2017

Werken aan een efficiënte ruwvoerteelt met minder verliezen van mineralen. Dit is de insteek voor de themadag op 16 februari 2017 in Nijkerk van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen. Zeven sprekers zullen aan de hand van hun expertise hun licht laten schijnen over dit onderwerp, waarbij uitgangspunt is een win-win situatie voor zowel landbouw als milieu. Per mail kunt u zich nog aanmelden voor deelname.

Eén van de inleiders op deze dag is Gerard Velthof van Wageningen Research. Hij zal ingaan op de landbouwkundige trends in de ruwvoerteelt op basis van geboekte resultaten over de afgelopen tien jaar. ‘Ondanks dalende bemestingsnormen is er sprake van stijgende ruwvoeropbrengsten’, zegt Velthof. ‘Door het toepassen van slimme maatregelen lukt het dus in de praktijk om de productie van gras- en maïs op peil te houden’, gaat hij verder. Toch sluit hij niet uit dat we komende jaren nog een stap verder moeten in verbetering van de benutting van nutriënten om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan Europese nitraatrichtlijn.

Win-win voor milieu en landbouw

Het zesde Actieprogramma voor de Nitraatrictlijn is in de maak. Dit programma bevat onder andere maatregelen die uitspoeling van nitraat en fosfaat naar het grond- en oppervlaktewater verminderen. ‘Om de waterdoelstellingen te kunnen realiseren zijn waarschijnlijk aanvullende maatregelen nodig’, meent Velthof. Zo noemt hij het scheiden van mest als een optie. ‘De dunne fractie bevat veel stikstof, terwijl in de dikke fractie juist veel fosfaat achterblijft. Met deze producten kun je als ondernemer je percelen gerichter bemesten, waardoor nutriënten beter kunnen worden benut. Dit kan leiden tot minder uitspoeling. Het levert volgens hem een win-win situatie op, voor zowel het milieu als voor de landbouw. Dit is een van de voorbeelden die tijdens de themadag: ‘’Efficiënte ruwvoerteelt met minder verliezen’ aan de orde zal komen

Perspectiefvolle maatregelen

Naast de landbouwkundige trends door Velthof is er ook aandacht voor de milieukundige trends, waarbij aan hand van meetresultaten de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in beeld wordt gebracht. Daarnaast zal het ministerie de totstandkoming van het huidige beleid toelichten. De themadag zal worden afgesloten met een viertal presentaties waarin perspectiefvolle maatregelen centraal staan. Welke praktische maatregelen zijn geschikt voor het verminderen van de uitspoeling van nitraat naar het grondwater en welke leiden juist tot minder uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat naar het oppervlaktewater? ‘Met slimme maatregelen, die veelal getoetst zijn in de praktijk is nog veel winst te behalen’, voegt Velthof er aan toe.

Meer informatie en aanmelden

Klik op de afbeelding weergave onderwerpen themadag in beeld
Klik op de afbeelding weergave onderwerpen themadag in beeld

Wilt u meer weten over deze themadag. Bezoek de pagina: ‘’Efficiënte ruwvoerteelt met minder verliezen’’. Hier vindt u ook het volledige programma met alle deelnemende experts. Of meld u hier direct aan voor deelname.