Cees Sikkenga en Jitske Bleker in Bedum:

"Biologisch: een logische stap naar een verdere duurzaamheid”

Cees Sikkenga en Jitske Bleker hebben een melkveebedrijf op de oude, zware zeeklei, ongeveer 10 kilometer ten noorden van de stad Groningen. Op deze kleingrond hebben zij de beschikking over bijna 145 hectare grasland. ''Het duurzaam maken van ons bedrijfsproces heeft altijd al onze interesse gehad'', zegt Cees. We hebben de afgelopen jaren geleerd dat er best veel mogelijk is, ondanks we afgeweken hebben van geijkte wegen'', voegt hij er aan toe.

Biologische bedrijfsvoering

De keuze om in 2009 de definitieve stap naar een biologisch bedrijf te maken is niet eens zo’n heel grote verandering geweest. ''We zijn gewoon gestopt met het gebruik van het laatste beetje kunstmest'', zegt Jitske. Binnen het project waren ze al een aantal jaren bezig om de grenzen op te zoeken. En dat heeft bijna altijd toe een goed resultaat geleid. ''In het kringloop-denken gaan we voor een maximale duurzaamheid van bodem en omgeving. Ook een duurzame economie is in onze visie belangrijk voor onze onderneming. De meerprijs van de biologische melk maakt de extra kosten en grotere risico’s aanvaardbaar. Het beperkte toegestaan gebruik van antibiotica baart ons wel een beetje zorgen'', merkt Jitske op.

Uniek aan dit bedrijf is dat het bedrijf erg grootschalig van opzet is, volledig geautomatiseerd en weinig tot geen vreemde arbeid nodig heeft. Wel maken ze maximaal gebruik van een loonwerker en dat hen veel werk uit handen neemt. Hierdoor is de bedrijfsvoering hanteerbaar en overzichtelijk.

Dit melkveehouderijbedrijf melkt 220 melkkoeien en houdt daarnaast zo'n 100 stuks jongvee. De koeien worden gemolken met een automatisch melksysteem. De totale melkproductie op bedrijf bedraagt 1.800.000 kilogram melk. De gemiddelde melkproductie ligt rond de 8150 kilogram melk per koe.

Verder verduurzamen

Ze hebben in 2008 de laatste aanpassingen aan de gebouwen gemaakt; huisvesting voor droge koeien en drachtige vaarzen in verruimde ligboxen en een aantal zeer ruime groepshokken op stro. ''Daarmee hadden we ook voor die groep de wens voor ideale omstandigheden voor een langere levensduur van de melkkoeien gerealiseerd'', zegt de Koeien & Kansen deelnemer.

Verder gaan ze ook de laatste percelen inzaaien met grasklavermengsels. Zehebben nu de verschillen goed gemerkt, zonder klaver laten ze te veel opbrengst liggen. De organische mest en de mineralisatie uit de bodem houden het Engels raaigras onvoldoende aan de praat.

''Ten slotte gaan we met de fokkerij binnen de veestapel een verdringingskruising toepassen met Brown Swiss. Betere benen, hoog eiwit en een laag celgetal geeft volgens ons de kans op de gewenste hogere levensproductie per koe'', somt Sikkenga op.

''Het is geweldig als we onze ideeën over onze manier van leven voor onszelf en onze dieren kunnen verwezenlijken in de praktijk. Plezier in je bedrijf en je werk is misschien wel net zo belangrijk als veel geld verdienen. Wij gaan ons bedrijf nu verder ontwikkelen voor onze kinderen, dan kunnen die, op termijn, aangeven wat ze er mee willen'', merken de ondernemers tot slot op.

Trefwoorden: biologisch, AMS, extensief, kleigrond, windmolen, watersysteem