Maurice en Ankie van Erp (5)

"Toekomstbestendig bedrijf met oog voor economie én maatschappij''

In het Noord-Brabantse Maren-Kessel ligt het bedrijf van Maurice en Ankie van Erp. Na een maatschap van 7 jaar met zijn ouders heeft hij bedrijf in 2004 overgenomen en doorontwikkeld tot het huidige bedrijf. Dit ruilverkavelingsbedrijf kende in 1976 een omvang 33 hectare. Het bedrijf is nu meer dan verdubbeld in oppervlakte en kent een omvang van 67 hectare zware rivierklei, waarvan 57 hectare grasland en 10 hectare maïs. Ze melken 160 melkkoeien en houden 70 stuks jongvee. Ze leveren gemiddeld 1,6 miljoen kilogram melk per jaar aan Friesland Campina. 

‘’Met de aanscherpte regelgeving is het telkens weer een uitdaging om het resultaat van ons melkveebedrijf op peil te houden’’, meent Maurice van Erp. ‘’Zowel technisch, als op het financiële vlak’’. Door deel te nemen aan project zoals Koeien & Kansen hoopt hij zijn bedrijf door te ontwikkelen naar toekomstbestendig bedrijf. Een modern bedrijf dat zich niet alleen technisch en financieel ontwikkeld, maar ook rekening houdt met de wensen vanuit de maatschappij. Burgers en consumenten laten vaker hun stem horen. ‘’Het is goed om daar op een positieve manier op in te spelen als sector’’, zegt van Erp. 

Provincie Noord-Brabant heeft een van nieuwe regelgeving ontwikkeling rondom de uitstoot van ammoniak. Naar aanleiding hiervan denkt de ondernemer na over het toepassen van een ander stalsysteem in zijn oude stal. ‘’Het zou mooi zijn om in samenwerking met het project Koeien & Kansen te komen tot een optimaal systeem. Een systeem waarin we verschillende meststromen kunnen creëren", zegt Van Erp. Hij ziet kansen om met deze verschillende meststromen de bodem beter naar behoefte te kunnen bemesten. ‘’Het nieuwe systeem moet natuurlijk ook goed zijn voor het welzijn en de gezondheid van de dieren", voegt hij er aan toe. De koeien zijn namelijk jaarrond op stal en krijgen in de zomer zomerstalvoedering toegepast.
 
Melkveehouder van Erp staat open voor nieuwe uitdagingen en wil zich inzetten om samen met collega-veehouders te werken aan het beperken van ammoniak- en methaanemissie. En gaat de uitdaging op het gebied van biodiversiteit niet uit de weg. Het bedrijf is erg actief op het gebied van weidevogelbeheer en kent in de periode van 1 november tot 1 april een ganzenfouragegebied.
 
Al deze aspecten op zijn bedrijf deelt hij samen met zijn gezin graag aan zijn omgeving. Ze communiceren veelvuldig via facebook en via hun eigen YouTubekanaal Boerderij Stroobroek over de gebeurtenissen op hun bedrijf.

Van Erp in beeld

Trefwoorden: weidegang, zware kleigrond, natuurinclusieve landbouw, PR landbouw, nauwkeurig werken