De Marke (1)

Melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo is een belangrijke deelnemer aan het project Koeien & Kansen.

De Marke heeft al dertig jaar ervaring opgedaan met kringlooplandbouw. Sinds 2020 valt dit voormalig melkveeproefbedrijf van de WUR onder een boerencoöperatie. De Marke maakt vanuit hier een nieuwe start met een nieuw onderzoeksprogramma. Dat nieuwe programma bestaat uit vier hoofdlijnen;

  • Natuurinclusieve landbouw
  • Kringlooplandbouw
  • Precisielandbouw
  • Klimaat

Het Agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo (Gld) is een melkveeproefbedrijf voor wetenschappelijk landbouwkundig onderzoek. Onderzoeksterreinen op deze unieke locatie in de Achterhoek: stikstof, fosfaat, klimaat, biodiversiteit, bodemkwaliteit, waterkwaliteit, grondgebondenheid, kringlooplandbouw, et cetera. De Marke beschikt over een periode van dertig jaar aan data en ervaring. Een deel van deze kennis en ervaring heeft dit melkveeproefbedrijf opgedaan binnen het project Koeien & Kansen.

De verkregen kennis op dit bedrijf wordt toegepast door de pioniersbedrijven van het project Koeien & Kansen, waarvan De Marke onderdeel uitmaakt.

Maak kennis met het Agro-Innovatiecentrum