Nieuws

Aandacht voor verdichting van de bodem

Gepubliceerd op
22 maart 2022

Verdichting van de bodem speelt een steeds grotere rol. Dat constateren wij ook op het Agro-innovatiecentrum De Marke. Het is belangrijk om kritisch naar de bodem te blijven kijken en de oorzaak van de verdichting te vinden en op zoek te gaan naar een oplossing.

Wat is verdichting

Verdichting ontstaat als de draagkracht van de grond overschreden wordt. Door verdichting verliest de grond haar optimale structuur en dit versterkt op zijn beurt droge en natte omstandigheden. Bodemverdichting zorgt ervoor dat de wortelgroei van de gewassen wordt verhinderd. Hierdoor kan het gewas zich niet optimaal ontwikkelen en heeft bodemverdichting een negatief effect op de opbrengst van het verbouwde gewas en de benutting van de nutriënten. In droge perioden kunnen wortels het water dieper uit de grond niet of minder goed benutten door de oppervlakkige wortelmassa. Bijkomend nadeel is dat er bij veel regenval zich een snellere verzadiging van de toplaag voordoet, waardoor natuurlijke infiltratie minder wordt. Hierdoor blijft regenwater sneller staan of stroomt zelfs naar lager gelegen gedeelten of sloten. Bij het afstromen van water is er een bijkomende grotere kans op afvoer van meststoffen naar het oppervlaktewater, waardoor de waterkwaliteit beïnvloed kan worden.

Het in beeld brengen van bodemverdichting op het bedrijf en hiermee aan de slag gaan is cruciaal voor een goede gewasgroei en mineralenbenutting. Door bijvoorbeeld met de penetrometer een rondgang over de percelen te doen, verkrijg je vrij snel een beeld van de verdichting op het bedrijf.

Op De Marke

Op een aantal percelen op De Marke was de verdichting ook duidelijk merkbaar, deze percelen hebben we afgelopen week gewoeld met de shakerator. Deze machine woelt de grond met drie tanden die een kromming van bijna 90 graden hebben, de tanden zitten op een afstand van 65 cm. Door de lange kromme tanden wordt het gehele bodempakket iets opgetild waarna het weer terugzakt. Tijdens het woelen wordt de machine aftakas aangedreven om een trilling op het frame te veroorzaken. Deze trilling wordt overgebracht op de tanden waardoor er ook horizontaal in de bodem wordt gewerkt. De combinatie van het optillen van de grond en de trilling zorgen voor het breken van de storende lagen tussen de tanden. Door de snijdende schijven voor de tanden en de aandruk rol achterop de machine is de beschadiging van de zode nihil. Op deze manier hopen ze op De Marke de verdichting op deze percelen op dit moment te hebben verholpen. De komende tijd zullen de bewerkingen van de percelen nauwlettend in de gaten gehouden wordn om de echte oorzaak van de verdichting te achterhalen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan