Nieuws

Drie nieuwe Koeien & Kansen deelnemers stellen zich voor

Gepubliceerd op
15 juni 2022

De drie nieuwe Koeien & Kansen deelnemers zijn bekend. Het zijn drie zeer verschillende bedrijven met verschillende ondernemers die allen hun eigen beweegredenen hebben waarom ze deel willen nemen aan dit project.

Thijs Neutel, Saaksum in Groningen:

‘Altijd op zoek naar nieuwe kennis en ervaringen’

IMG_9127.JPG

De jonge melkveehouder Thijs Neutel is altijd op zoek naar kennis. Dit was voor hem de belangrijkste reden om mee te gaan doen aan het project Koeien & Kansen. Hij woont in het Groningse Saaksum samen met zijn vrouw Machtelt en zoon Guus (2). Binnenkort doet zijn vader een stap terug en neemt Thijs het bedrijf over. ‘’Een mooi moment om deze uitdaging aan te gaan. Ik hoop door deelname meer kennis en kunde op te doen rondom onderwerpen die nu spelen op mijn bedrijf, maar ook thema’s waarmee ik en de sector in de toekomst te maken krijg. Hieraan wil ik graag sectorbreed een bijdrage aanleveren. Ik boer namelijk intensief in een extensief gebied’’, merkt Thijs op. Hij melkt 190 melkkoeien met een productie rond de 10.000 kilogram melk en houdt daarnaast 100 stuks jongvee. In totaal heeft hij 80 hectare grasland en 16 hectare tarwe op kleigrond. Hij werkt nauw samen met akkerbouwers in de buurt. Lees hier meer over het bedrijf van Thijs Neutel>>


Peter Oosterhof, Foxwolde in Drenthe:

‘Diversiteit is de basis voor een andere manier van boeren’

Peter Oosterhof in Foxwolde

De biologische melkveehouder Peter Oosterhof woont samen met zijn vrouw Marieke en kinderen in Foxwolde. Zijn bedrijf is ingeklemd tussen bos, waterbergingsgebied en een Natura2000-gebied. Allemaal elementen van buitenaf die eigenlijk vragen om een extensieve bedrijfsvoering. Onder zijn bedrijf ligt 60 hectare cultuurgrond en 30 hectare natuurgrond. Hij melkt 110 melk- en kalfkoeien en heeft 50 stuks jongvee. ‘’Mijn veestapel is heel divers. Dat geldt ook voor mijn grond, dat is een mengelmoes van zand, klei en veen. Op alle graspercelen vind je kruidenrijk gras. Diversiteit is belangrijk om je bedrijf gezond te houden’’, meent Peter. In 2018 heeft hij dan ook bewust gekozen voor een biologische bedrijfsvoering. Sinds 2020 levert hij aan Eko Holland. “De stap naar biologisch heeft mij geleerd om op een andere manier te kijken naar natuurlijke processen. Deze kennis wil ik graag delen binnen het project Koeien & Kansen’’, zegt Peter. Lees hier meer over het bedrijf van Peter Oosterhof>>


Henk, Rita en Maike Oegema in Dalfsen (Ov.):

‘Is de Jersey efficiënter in de praktijk dan op papier?’

Henk, Rita en Maike Oegema

“We zijn nieuwsgierig naar een antwoord op deze vraag’’, merkt vader Henk op. Dat was ook de reden waarom we spontaan hebben gereageerd op de oproep om deel te nemen aan het project Koeien & Kansen. ‘’We melken al jaren lang Jerseys en hebben het idee dat dit ras het in de praktijk qua efficiëntie beter doet dan bijvoorbeeld de KringloopWijzer berekent’, zegt dochter Maike. Zij zit sinds enige jaren samen met haar vader Henk en moeder Rita in de maatschap van dit melkveebedrijf in Dalfsen. Ze melken tussen 125-130 Jerseys met een jaarproductie van 6863 kilogram melk per koe per jaar met 6,18% vet en 4,13 eiwit. Ze beschikken over 58 hectare cultuurgrond, waarvan 11 hectare mais en 47 hectare gras. “Wij vinden het vooral interessant voor ons bedrijf om de kennis op het gebied van kringlooplandbouw te vergroten, waarbij we streven naar een zoveel mogelijk gesloten systeem’’, merkt Henk op. Lees hier meer over het bedrijf van de familie Oegema >>.