Nieuws

Infobladen geven inzicht in risico’s en maatregelen rondom waterbeheer

Gepubliceerd op
19 oktober 2020

Zowel de melkveehouderij als de overheid hebben belang bij goed waterbeheer: een goede gewasproductie, goed drinkwater en minder verliezen van mineralen naar het oppervlakte- en grondwater. Hiervoor wordt binnen het project Koeien & Kansen gewerkt aan een instrument, de ‘BedrijfsWaterWijzer’, dat de waterprestatie van het melkveebedrijf in beeld brengt. Nu zijn er overzichtelijke infobladen per thema opgesteld met risicofactoren en maatregelen.

(Klik op de afbeelding voor vergroting)
(Klik op de afbeelding voor vergroting)

De BedrijfsWaterWijzer gaat in op 7 aspecten die zowel betrekking hebben op de kwaliteit als kwantiteit van water op een melkveebedrijf. Hierbij wordt gekeken naar het erf, droogte, wateroverlast, uitspoeling naar grondwater, afspoeling naar oppervlaktewater, kwaliteit drinkwater voor vee en ecologisch slootbeheer. Voor elk onderdeel is nu een infoblad opgesteld. Op elk informatieblad zijn per thema de risico's en passende maatregelen omschreven. Deze maatregelen zijn vervolgens in volgorde van effectiviteit overzichtelijk weergegeven. Daarnaast zijn er adviezen te vinden waarmee je als ondernemer aan de slag kunt op je eigen bedrijf.

Deze informatie helpt niet alleen bij het in beeld brengen van de noodzaak van goed waterbeheer, maar helpt ook om het gesprek tussen bijvoorbeeld het waterschap en een agrarische ondernemer op gang te brengen. Deze informatiebladen met risicofactoren en verbetermaatregelen moeten bijdragen aan voldoende schoon water voor mens, dier en plant op en rondom het (melk)veehouderijbedrijf en zijn directe omgeving.  

Meer informatie

Download hier de set aan infobladen bij de BedrijfsWaterWijzer