Nieuws

Slim bouwen en verbouwen

Gepubliceerd op
1 november 2013

De komst van het jongvee naar de nieuwe locatie bracht de nodige bouw en verbouw met zich mee op het bedrijf van de familie Hoven. Uiteindelijk is voor de jongste dieren de oude veldschuur slim verbouwd tot een opvang voor de nuchtere kalveren tot vijf maanden.

Het bedrijf van de familie van Hoven is enkele jaren geleden verplaatst van Cadier en Keer naar Eckelrade.

Het jongvee en de droge koeien hebben nog een aantal jaren in Cadier en Keer gestaan. De bestaande bedrijfsgebouwen werden daar gesloopt, waardoor vervangende huisvesting nodig was. Het uitbesteden van jongvee opfok was geen optie voor dit bedrijf.

Huisvesting jongvee

Het resultaat is dat een bestaande, goede, veldschuur verbouwd is voor de opvang van nuchtere kalveren tot een leeftijd van ongeveer vijf maanden. Daarna schuiven de dieren door naar een nieuw gebouwde stal waar de rest van het jongvee samen met de droge koeien staat. Voor machines en  hooi- en stro opslag is  een nieuwe eenvoudige veldschuur gebouwd.

Voordelen veldschuur

Het gebruiken van de oudere veldschuur heeft grote voordelen. Zo ligt de huidige veldschuur gunstig in de routing van het bedrijf.  De schuur ligt namelijk tussen het woonhuis en de ligboxenstal. Dit betekent dat er diverse keren per dag langs de stal gelopen wordt. Hierdoor is er vaker en eenvoudig controle op dieren mogelijk. Daarnaast speelde kostprijs ook een rol.  De nieuwe veldschuur kan heel eenvoudig en grotendeels open zijn.

Voor de opvang van de kleinere kalveren is een meer besloten klimaat beter. Ondanks de open voorkant is dat in deze huidige schuur goed te realiseren. Drie kanten van deze veldschuur zijn volledig dicht, en de goothoogte is voor moderne begrippen aan de lage kant. De voorkant is bovendien indien nodig heel eenvoudig dicht te zetten met grote pakken stro. Mocht de toekomst uitwijzen dat dit vaak nodig is, dan is een gordijn heel makkelijk te monteren.

Besparing tienduizenden euro’s

Verder speelde  de aanwezigheid van water en elektriciteit in de bestaande veldschuur mee. In de nieuwe veldschuur is geen water en elektriciteit nodig. Dit bespaart de kosten voor  openbreken van de erfverharding en relatief dure meters leiding en kabels. 

De keuze voor de huisvesting op deze manier leverde een besparing op van enkele tienduizenden euro’s. Bovendien krijgen de jonge kalveren meer aandacht, omdat ze beter op de looproute liggen binnen het bedrijf.