Nieuws

Veel melk uit weidegras

Gepubliceerd op
8 september 2022

Het is een hele uitdaging voor biologisch Koeien & Kansen veehouder Peter Oosterhof in Foxwolde om zoveel mogelijk melk uit weidegras te halen. Hij streeft er naar veel, smakelijk en voedzaam gewas te laten groeien en daarnaast optimaal weidegang toe te passen in de periode maart tot en met november. Ook de voorjaarskalvende veestapel draagt voor een groot deel bij aan zijn doel, namelijk veel melk produceren uit weidegras