Nieuws

VrijLevenStal-concept stal levert gescheiden meststromen op

Gepubliceerd op
3 november 2021

VOF de Vries in Stolwijk is al jaren deelnemer aan project Koeien & Kansen. In 2013 zijn ze gestart met een nieuw stalconcept; een vrijloopstal met compostbodem. Door de jaren heen hebben ze verschillende aanpassingen gedaan. Dit jaar hebben ze de overstap gemaakt naar het VrijLevenStal concept, waarbij de koeien worden gehouden op een bed van zand.

De Vries is dit jaar een nieuwe uitdaging aangegaan. De vrijloopstal, die voorheen altijd ingestrooid werd met stro is, in februari helemaal leeg gereden. Vervolgens is de bodem geëgaliseerd en afgedekt met een vloeistofdichte folie. Onder de folie zijn vooraf greppels gefreesd waarin, op de folie, drainageslangen zijn gelegd. Deze komen in centrale putten uit waarin de urine wordt opgevangen.

Op de folie is een zandbed aangebracht met een dikte van ongeveer 50 centimeter. De koeien urineren hierop waarna de urine door het zandbed heen zakt en via de drains opgevangen wordt. Een beddingcleaner verwijdert de mestflatten uit de zandbedding. Dit is een dagelijks terugkerende activiteit waarbij de cleaner de toplaag zeeft en het zand weer schoon achterlaat.

Veelbelovende eerste resultaten

De eerste resultaten zijn best positief. Op het gebied van uiergezondheid heeft De Vries een enorme vooruitgang geboekt. Waar voorheen de strobedding een bron van zorg was ten aanzien van het celgetal, zorgt de zandbedding nu voor een structurele afname van het celgetal

. “We hebben sinds lange tijd nauwelijks meer te maken met uierontsteking. Onze koeien zit weer op een celgetal van ruim onder de 100.000. Een score die we voor het laatst structureel realiseerden voor 2013’’, merkt De Vries op. De zandbedding geeft de koeien voldoende comfort. Toch blijven er nog voldoende vragen over op dit vlak. Samen met Hanskamp, ontwikkelaar van het VrijLevenStal-concept, wordt de beddingcleaner de komende tijd verder ontwikkeld en geoptimaliseerd. Dit om tot een nog betere scheiding van mest en zand te komen. Daarnaast zullen ze samen kijken hoe ze het best kunnen omgaan met de diverse meststromen.  Op dit moment loopt deze  innovatie en optimalisatie voor de wetgeving uit. En zal er eerst een nieuw type “stalvloer” voor bedacht moeten worden om dit te kunnen kaderen.

Inzetten van de verschillende meststromen

Hoe kunnen we de diverse fracties optimaal inzetten en toepassen in de praktijk? Wanneer wordt welke mestsoort nu ingezet? Bij welk gewas en op welk moment in het seizoen? En met welke technieken breng je de verschillende meststoffen op de grond.  En wat voor effecten dat voor zand-, klei- of veengrond. Op het bedrijf van De Vries proberen ze te zoeken naar antwoorden op deze vragen door hier zoveel mogelijk mee te experimenteren in de praktijk.  

Aan de slag

VOF De Vries zoekt altijd naar nieuwe mogelijkheden en gaat graag nieuwe uitdagingen, zoals het toepassen van dit nieuwe stalconcept. Op vrijdag 29 oktober heeft zelfs een delegatie vanuit het ministerie van LNV, die zich bezighoudt met stikstofreductie via bronmaatregelen, een bezoek gebracht aan dit Koeien & Kansen bedrijf. De Vries gaf een toelichting op de resultaten vanuit het project Koeien & Kansen. Daarnaast waren deze bezoekers ook geïnteresseerd naar zijn ervaringen met dit nieuwe stalconcept.