Nieuws

BedrijfsWaterWijzer: Basis voor waterplannen

Gepubliceerd op
17 juni 2020

De BedrijfsWaterWijzer brengt risico’s met betrekking tot water voor een melkveebedrijf in beeld. De resultaten uit deze wijzer helpen de ondernemers bij het nemen van gerichte maatregelen op het gebied van water op hun melkveebedrijf. Dit gebeurt vaak in afstemming met de waterbeheerder in de omgeving.

Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben een rapport 'BedrijfsWaterWijzer: Basis voor waterplannen in Koeien & Kansen opgesteld. Hierin is onder andere een overzicht te vinden van de risico's die in beeld komen bij het toepassen van de BedrijfsWaterWijzer (BWW) op de Koeien & Kansen-bedrijven.

BedrijfsWaterWijzerPlan

7 modules van de BedrijfsWaterWijzer

De BWW brengt het watermanagement op het melkveebedrijf in beeld en wijst aan op welke punten het waterbeheer verbeterd kan worden. Hierbij wordt ingegaan op erf, droogte, wateroverlast, uitspoeling naar grondwater, afspoeling naar oppervlaktewater, kwaliteit van drinkwater voor vee en slootbeheer, overeenkomend met de respectievelijke modules 1 t/m 7 in de BWW. De BWW vormt een basis voor een BedrijfsWaterWijzerPlan (BWWP) met maatregelen gericht op verbetering van het waterbeheer.

Maatregelen in de praktijk

Aan de hand van de BWW-plannen van Koeien & Kansen-ondernemers zijn gemiddeld 10 maatregelen per bedrijf vermeld waarvan 40% betrekking heeft op nieuwe acties en 20% betrekking heeft op verkenningen. Het aantal genoemde maatregelen is zeer divers. Vaakst opgenomen maatregelen zijn: aanbrengen van stro onder de maïs bij (te) nat inkuilen, veegschoon houden van het erf en het koepad, herinrichting van kuilen met een duogoot, peilgestuurde drainage, maatregelen gericht op het verhogen of behouden van het organische stofgehalte in de bodem, uitstel van bemesting om bodemverdichting te voorkomen en onbemeste stroken langs sloten. Ten aanzien van drinkwaterkwaliteit voor vee wordt vaak ingezet op het beter doorgronden van de problematiek, wat aangeeft dat de risicoscore nog niet voldoende inzichtelijk is. De volgende stap is om te kijken in hoeverre de genomen en geplande maatregelen ook passen binnen de doelen van de waterschappen en waar we samenwerking met waterschappen mogelijke kunnen verbeteren door de inzet van de BWW. Het zou tenslotte goed zijn als de effecten van maatregelen op risico’s nog duidelijker zichtbaar worden gebracht via de BedrijfsWaterWijzer.

Rapport

Lees hier het volledige rapport 85: BedrijfsWaterWijzer: Basis voor waterplannen in Koeien & Kansen