Nieuws

Buijs vindt rode klaver geschikte vergroeningsmaatregel

Gepubliceerd op
21 juli 2014

Joris en Anita Buijs in Etten hebben jarenlange ervaring met het telen van verschillende stikstofbindende gewassen op kleigrond. Zo hebben zij veldbonen en erwten als eiwitrijke gewassen opgenomen in het bouwplan. Daarnaast heeft het project ‘Klaverklimaat’ demovelden gras-klaver bij Joris aangelegd. Voor het derde jaar op rij worden velden met verschillende gras-klaver mengsels gemonitord.

Joris is enthousiast over de mogelijkheden die de teelt van gras-klaver biedt. Dit enthousiasme komt voort uit de hogere opbrengsten die gras-rode klaver geeft ten opzichte van alleen gras. Er is in 2012 en 2013 ruim 2 ton droge stof meer per hectare geoogst bij gras-klaver dan bij gras.

Tabel 1. Gewasopbrengsten gras en gras/rode klaver in 2012 en 2013
Opbrengst (ton ds / ha) 2012 2013
Gras/klaver 14,8 11,8
Gras 12,6 9,7

Ondanks de lagere kunstmestgift wordt een hogere opbrengst behaald. Dus passend bij de krapper wordende bemestingsnormen. En door kunstmest bij de gras/klaver te besparen, ontstaat kunstmestruimte voor de graspercelen zonder klaver. Belangrijk is om hier in het bemestingsplan rekening mee te houden en perceelsspecifiek te bemesten.

Mengsels met klaver kunnen beter tegen droogte

Een ander bijkomend voordeel van rode klaver is de penwortel. Door de penwortel zijn de mengsels met klaver beter bestand tegen de droogte. In 2013 bracht de 3e snede gras-klaver gemiddeld 95 % meer op dan puur gras (geoogst in augustus na een zeer droge periode). Ook dit jaar ziet Joris weer duidelijk verschil tussen het gras/klaver en  puur gras: “In de afgelopen droge periode stond de gras/klaver er veel beter bij, ik schat dat er 500 kg ds meer opbrengst per ha van af komt”, geeft Joris aan

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid verandert per 1 januari 2015, de huidige toeslagrechten maken plaats voor betalingsrechten. De betalingsrechten bestaan uit een basispremie, vergroeningspremie en een top-up voor de jonge boeren. Voor het ontvangen van de vergroeningspremie moet een bedrijf aan verschillende voorwaarden voldoen. Staatssecretaris Dijksma heeft begin juni 2014 de voorstellen voor de Nederlandse invulling voor de vergroening gepresenteerd.

Ecologische aandachtsgebieden (EFA’s)

Eén van de voorwaarden in de vergoening is de invulling van ecologische aandachtsgebieden (EFA’s). Onder bepaalde voorwaarden zijn bedrijven vrijgesteld van de EFA-verplichting. Bedrijven die vrijgesteld zijn, hebben minder dan 15 hectare bouwland of  bedrijven met meer dan 75 procent grasland, maar minder dan 30 hectare bouwland. Onder andere akkerbouwers krijgen te maken met een EFA-verplichting. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de invulling van EFA. Eén van de mogelijkheden is het telen van stikstofbindende gewassen, zoals luzerne, rode klaver en veldbonen. Dit biedt een mooie kans om de samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders te versterken. Het biedt voordelen op het gebied van klimaat, bodem en voerkwaliteit. Akkerbouwers kunnen een rol hierin vervullen door één van deze gewassen te telen voor melkveehouders.

Kennis uitwisselen met akkerbouwers

Joris en Anita hebben veel contacten met akkerbouwers in de regio en hebben al ervaring met het uitruilen van grond. Komend half jaar wordt bekeken hoe zij samen de invulling van het GLB gaan oppakken. Het staat vast, dat er komend najaar nog een nieuw perceel met gras-klaver ingezaaid wordt.