Nieuws

Europarlementariërs op bezoek bij de familie De Vries

Gepubliceerd op
22 mei 2023

Arja en Marinus de Vries en hun zoon Floren hebben bezoek gehad van een groep van 4 Europarlementariërs, waaronder de voorzitter van de landbouwcommissie. Dit bezoek maakte onderdeel uit meerdere bedrijfsbezoeken die in het teken stond van bodemdaling en vernatting in de veenweidegebieden. Bij de familie de Vries lag de nadruk het effect van een waterinfiltratiesysteem op bodemreductie en de verminding van broeikasuitstoot vanuit veengrond.

Niemand minder dan de voorzitter van de landbouwcommissie Norbert Lins kwam naar Stolwijk. Samen met Europarlementariƫrs Annie Schreijer en Bert-Jan Pruisen en de Italiaanse Daniela Rondinelli brachten een bezoek aan onze Koeien & Kansen-deelnemer familie De Vries. Adviseur Barend Meerkerk van PPP-Agro Advies was hier als veenweidespecialist bij aanwezig en ging in op de problematiek van het veenweidegebied. Hij legde uit hoe ze in dit gebied de bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk proberen te beperken. En er zo voor te zorgen het land toch te kunnen blijven bewerken. De delegatie maakte kennis met het waterinfiltratiesysteem,en de verschillende vormen die er zijn. Bij droogte kan het grondwaterpeil kunstmatige hoog gehouden worden met hulp van dit ingenieuze systeem. Dit systeem zorgt er voor dat het grondwaterpeil niet onder de 40 centimeter komt. Bij gebruik van actieve waterinfiltratie hoeft het peil in de sloten niet te ver omhoog om toch een goed resultaat te kunnen realiseren. Dit heeft als voordeel dat ruimte blijft om regenpieken op te vangen. De investering is gedeeltelijk gesubsidieerd, maar De Vries heeft zelf ook meebetaald en ervaart zeker voordelen.

Er was ook nog ruimte voor een bezoek aan de serrestal.
Er was ook nog ruimte voor een bezoek aan de serrestal.

Bedrijf van De Vries mooi voorbeeld

Het was een mooi bezoek en de parlementariƫrs waren dan ook onder de indruk van het bedrijf van de familie De Vries. Het is belangrijk dat de landbouw zich in toekomst verder blijft ontwikkelen. De Vries laat zien hoe hij dat doet in het veenweidegebied en werkt aan de verschillende doelen op het gebied van water, biodiversiteit en milieu.