Software

ExcretieWijzer 2015 - BEX & BEA & BEP

De ExcretieWijzer berekent voor u de mestproductie van een melkveestapel volgens de rekenregels van de “Handreiking bedrijfsspecifieke excretie”.

Wat is de Excretiewijzer?

Melkveehouders mogen afwijken van de wettelijk vastgestelde excretieforfaits, mits ze dit op de door LNV voorgeschreven manier kunnen aantonen. Dit staat in de “Handreiking bedrijfsspecifieke excretie” (LNV loket). Koeien & Kansen heeft de handreiking omgezet in een berekeningstool, genaamd excretiewijzer. De ExcretieWijzer berekent de mestproductie van een melkveestapel volgens de rekenregels van de handreiking.

De nieuwste versie berekent naast de excretie van stikstof en fosfaat (BEX) en de emissie van ammoniak (BEA) ook een bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnorm (BEP). De excretie kunt u vergelijken met de forfaitaire norm en de emissies met een gemiddelde emissie van een vergelijkbaar bedrijfstype.

De bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnorm is te vergelijken met een generieke fosfaatgebruiksnorm. Zo ziet de veehouder of zijn bedrijfsvoering tot meer ‘fosfaatoogst’ leidt dan volgens de generieke norm wordt aangenomen. De extra invoer voor BEP beperkt zich tot aangeven van het aangekocht ruwvoer.

De ExcretieWijzer is ook een managementinstrument. Bijvoorbeeld om de mestproductie van de veestapel te verlagen, de ammoniakemissie te beïnvloeden of de fosfaatopbrengst te verhogen. Rantsoenkengetallen geven inzicht in de achtergronden van de berekeningen. Deze gedetailleerde informatie maakt het sturen op het verhogen van de efficiëntie gemakkelijker.

Direct aan de slag?

De laatste versie van de excretiewijzer (versienummer: 2014-06, 9 juli 2014) kunt u met onderstaande knop downloaden. Nadat u het bestand "setup.exe" opgeslagen hebt op uw computer kunt u het programma installeren door dubbel te klikken op het bestand "setup.exe". Volg daarna de aanwijzingen op het scherm.

Zodra u het programma op uw computer hebt geïnstalleerd kunt u direct aan de slag met het invullen van de gewenste gegevens en het berekenen van de excretie.

Download de Excretiewijzer 2015

Download de Kringloopwijzer

Vragen/opmerkingen

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van het gebruik van de excretiewijzer, mail die dan naar pv koeien & kansen.