Nieuws

Invullen enquête Kringloopwijzer kan nog tot 1 november

Gepubliceerd op
17 oktober 2018

Het projectteam achter de KringloopWijzer wil graag meer inzicht in het huidige gebruik van de KringloopWijzer. Hiervoor hebben zij een enquête ontwikkeld. Deze online vragenlijst kunnen melkveehouders en bedrijfsadviseurs nog invullen tot 1 november.

Jaarlijks vullen alle melkveehouders en/of bedrijfsadviseurs de KringloopWijzer in. De KringloopWijzer brengt de bedrijfsspecifieke mineralenkringlopen van onder andere fosfaat, ammoniak en broeikasgassen in beeld op het melkveebedrijf. De uitkomsten van de KringloopWijzer kunnen de melkveehouders gebruiken om beter te sturen op de benutting van mineralen.

Om meer inzicht te krijgen in het huidige gebruik van de kringloopWijzer is deze enquête ontwikkeld. Deze vragenlijst is zowel voor melkveehouders als voor adviseurs. De vragen gaan over het gebruik van de KringloopWijzer in de dagelijkse praktijk en welke mogelijkheden of wensen er zijn met betrekking tot de KringloopWijzer voor de toekomst. De resultaten van de enquête worden anoniem verwerkt en worden gebruikt ten behoeve van het doorontwikkelen en gebruiksvriendelijker maken van de KringloopWijzer. 

Ga hier direct naar de enquête