Nieuws

Kansen voor agrarisch natuurbeheer

Gepubliceerd op
7 september 2015

Twaalf jaar geleden heeft Koeien & Kansen deelnemer Jos de Kleijne in het Brabantse Landhorst een blok landbouwgrond ‘verzwaard’ met vrijwillig agrarisch natuurbeheer. Door wijziging in de wet- en regelgeving rondom agrarisch natuurbeheer treden er op korte termijn veranderingen op en gaan mogelijk nu alle inspanningen verloren. Het voortzetten van de huidige vorm van natuurbeheer is niet eenvoudig.

Het perceel met een oppervlakte van 15 hectare ligt midden in de bossen. Dit bos is aangewezen als natuurgebied en maakt onderdeel uit de van  Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Om door te kunnen gaan met het agrarisch natuurbeheer moet De Kleijne zich aansluiten bij een collectief.

Dit collectief is wel opgericht in zijn regio, maar zijn percelen kennen helemaal geen aansluiting bij de deelnemende percelen in het collectief. Dit ervaart de ondernemer als een eerste drempel.

Doelen inrichting agrarisch natuur onduidelijk

De tweede drempel is het stellen van doelen voor het gebied. Deze doelen voor het gebied zijn op dit moment niet concreet, waardoor het moeilijk is om het in te vullen in de praktijk.Waarschijnlijk wijken de huidige doelen af  van de doelen waaraan de afgelopen twaalf jaar is gewerkt.  Deze doelen waren gericht op de ontwikkeling van kruidenrijk grasland en het uitmijnen van fosfaat.

Duidelijkheid rondom natuurontwikkeling

Voor de natuurlontwikkeling en de voortgang van het grondgebruik is het belangrijk dat er duidelijk komt rondom de invullen van het natuurontwikkelingsbeleid. Dan kan ingezette natuurbeheer op deze 15 hectare mogelijk blijven bestaan.