Nieuws

Koeien en Kansen zoekt nieuwe deelnemers

Gepubliceerd op
20 oktober 2014

Het project Koeien & Kansen zoekt nieuwe deelnemers om te blijven vernieuwen en gezamenlijk nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het project legt de komende jaren de focus op vraagstukken rond de Kaderrichtlijn Water, bedrijfsspecifieke verkenningen van het mestbeleid en verhoging van de gewasproductie. Het project zoekt gemotiveerde veehouders die met deze thema’s op hun bedrijf aan de slag willen gaan.

Koeien & Kansen gaat zich richten op  voldoende schoon water, het vervangen van kunstmest,  het toepassen van opbrengstafhankelijke gebruiksnormen en het realiseren van hogere ruwvoeropbrengsten. En dat alles met behoud van milieukwaliteit.  Het draait dus om alle  aspecten die van belang zijn bij het toekomstig mest- en milieubeleid. Het project wil de melkveesector en het beleid helpen in de zoektocht naar een effectief milieubeleid.  Enerzijds  effectief in de zin van aanvaardbare milieubelasting, anderzijds rekening houden met  aanvaarbare kosten voor het melkveebedrijf. Door hier nu al aandacht voor te hebben, worden we als sector later niet verrast door een onwerkbaar beleid!

Wij vragen

Het project vraagt gemotiveerde veehouders die oplossingsgericht aan de slag willen met de bovengenoemde thema's. Veehouders die niet alleen tijd willen nemen voor onderzoek, registratie en discussie, maar ook graag communiceren met andere melkveehouders en contact hebben met de sector en overheid breed.  Hierbij is een open, nieuwsgierige houding gewenst om op een goede manier te kunnen deelnemen in het project. Daarnaast is openheid van alle technische resultaten binnen  de bedrijfsvoering vereist. Bedrijven moeten minimaal een gemiddelde omvang kennen en toekomstgericht werken. Excellent scoren op de KringloopWijzer of een specifieke grondsoort is niet vereist. Maar onze voorkeur gaat wel uit naar bedrijven  die liggen in noorden of in zuidwesten van Nederland.

Wij bieden

Het project biedt een inspirerende ondernemersomgeving met een (inter)nationaal netwerk van veehouders, onderzoekers, adviseurs, beleids- en sectorvertegenwoordigers. Opereren in dit netwerk helpt om een concurrerend, toekomstgericht bedrijf te ontwikkelen. Het project biedt hiertoe onder andere gerichte bedrijfsbegeleiding. U ontvangt een  maatwerk aanpak op uw bedrijf voor bovengenoemde milieu thema's.

Uw reactie

Wij nodigen u als melkveehouder uit om in een beknopte beschrijving aan te geven, waarom u geschikt bent om deel te nemen aan dit boeiende project. Bovendien vragen we een overzicht van relevante bedrijfsgegevens. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan quotum, oppervlakte, aantal koeien, grondsoort, bouwplan, rantsoen, regio.

De reactie moet voor 20 november via de mail gestuurd worden naar info@koeienenkansen.nl  

Daarna gaan wij bedrijven selecteren en dan ontvangt u een reactie van ons.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel de Haan (0317-480345, michel.dehaan@wur.nl)