Nieuws

Koeienboer en watergraaf Stevens regelt zelf waterpeil

Gepubliceerd op
16 november 2023

Geert Stevens in Holten is dus niet alleen koeienboer, maar ook watergraaf. In die functie beheert hij al een jaar een stuw in een van de sloten van het waterschap. Hij kan zelf het peil kunnen verhogen of verlagen over 100 hectare land van hem en van zijn collega’s. Hij neemt deel aan het project Koeien & Kansen, maar is ook demobedrijf voor Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. De combinatie levert een mooie samenwerking op tussen onderzoek en praktijk.

Op de website van RTV Oost legt Geert Stevens in woord en beeld uit wat hij doet. Hoewel het dit jaar een groeizaam jaar was met veel neerslag, weet de melkveehouder dat water vasthouden belangrijk is voor zijn bodem op zandgronden en dus voor zijn gras. Samen met onderzoekers van de Wageningen University & Research is Stevens bezig met de hoeveelheid water in de bodem en met het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het water. Er wordt dus nauwkeurig bijgehouden wat er gebeurt op en rond het erf in Holten.

Nat jaar

De eerste resultaten zijn dankzij een nat jaar wat vertekend. Onderzoeker Colin Dekker van de Wageningen University & Research begeleidt Stevens bij de metingen. "We hebben peilbuizen geplaatst op bepaalde afstanden van de sloten, hier en verderop in het perceel met kruidenrijk grasland. We willen het effect meten van het verhogen van de waterstand, maar dit was een groeizaam jaar met veel neerslag. De apparatuur in de peilbuizen gaat zeker vijf jaar mee, dus we houden het nog een poos in de gaten."

Noaberschap

Op dit moment staat het water hoog. Er is zelfs zo veel regen gevallen, dat een akkerbouwer zijn aardappels niet uit de grond krijgt. Hij belde Stevens. "Je doet het samen, als mijn collega nu in dit jaargetijde last heeft van het hoge water, dan haal ik de planken eruit en zorg ik dat de waterstand daalt. Je probeert met elkaar samen te werken. Dat maakt het ook mooi, de gesprekken die je hebt en het noaberschap."
Het plaatsen van zo'n kleine stuw is niet duur en niet arbeidsintensief en in droge jaren heeft de boer er profijt van. Onderzoeker Dekker geeft aan dat bufferen wat water belangrijk is. "Op zandgrond kun je wel wat water vasthouden, maar dat kan maar tot een bepaalde tijd. Water loopt door zandgrond weg, dus heb je elke twee tot drie weken echt wel regen nodig. Wat je nu buffert, hou je in het gebied en met het oog op een mogelijk droog voorjaar of zomer is het goed om op het waterpeil te sturen. Het doel is ook om de waterstand meer richting de wortels van het gewas en het gras te krijgen. Het is nuttig en leuk om dit soort onderzoeken te doen in de praktijk."

Belangen

Voor Geert Stevens zijn dit soort praktijkonderzoeken onderdeel van zijn bedrijfsvoering. Hij is actief betrokken bij verschillende studies. "Ik vind dat leuk en je leert het beste uit de praktijk. Er zijn veel belangen en er komt veel op het boerenerf terecht. Wij willen graag weten wat wij kunnen doen en het is mooi als je als boer van elkaar kunt leren."

Bron: RTV Oost

Meer nieuws