Nieuws

Melkveehouders gezocht voor nieuw project Netwerk Praktijkbedrijven

Gepubliceerd op
31 augustus 2020

De melkveehouderij in Nederland staat voor de uitdaging om de emissies van methaan en ammoniak te verlagen. Het 'Netwerk Praktijkbedrijven' gaat de komende vier jaar aan de slag met werkbare maatregelen voor de praktijk om ammoniak- en methaanemissies tegelijkertijd te reduceren. We zoeken minimaal 30 melkveebedrijven die hieraan mee willen doen. De werving is net gestart en loopt tot en met 13 september 2020.

De oogst wordt gevormd door maatregelen die beide emissies reduceren, elkaar niet tegenwerken, onderbouwd zijn en aansluiten bij de bedrijfspraktijk. Praktijkonderzoek met maatwerk op bedrijfsniveau. Deelnemers laten daarbij aan collega-melkveehouders, loonwerkers en adviseurs zien wat haalbaar is op hun bedrijf én hoe zij dit aanpakken. Er wordt gebruik gemaakt van eerder onderzoek maar ook van gezamenlijk op te bouwen nieuwe kennis en inzichten. Voer- en diermanagementmaatregelen zijn hierbij belangrijk, maar ook de stal, mestopslag en veldmaatregelen zoals mestuitrijden komen aan de orde.

Waarom meedoen?

Deelnemers van het project

  • dragen al doende - door praktijkonderzoek - zelf bij aan nieuw inzichten, voor henzelf en voor de sector;
  • krijgen intensieve begeleiding van experts;
  • vormen een inspiratiebron voor collega’s, sector, erfbetreders en loonwerkers;
  • en realiseren concreet resultaat bij het reduceren van zowel ammoniak- als methaanemissies.

Maar ook:

  • doen ze nieuwe kennis en praktische handvatten op over hoe het werkt met ammoniak en methaan, speciaal op hun bedrijf;
  • trekken ze op met collega-veehouders uit heel Nederland, toponderzoekers en netwerkbegeleiders;
  • zijn ze een van de eersten die met nieuwe managementtools aan de slag gaat;
  • leren ze meer over het presenteren van henzelf en hun bedrijf, in een bij hen passende vorm.

Kortom, als deelnemers van het project dragen zij eraan bij dat individuele melkveehouders, en dus de melkveehouderij, in 2024 flink op weg zijn naar de klimaat- en stikstofdoelstellingen van 2030!

Het project is een initiatief van LTO Noord, Wageningen Livestock Research en het ministerie van LNV. De financiering is afkomstig van het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid.