Nieuws

Mest verdunnen met water voor tweede snede

Gepubliceerd op
19 mei 2020

Om de benutting van de meststoffen voor de tweede snede te vergroten, verdunnen de Koeien & Kansen boeren de drijfmest. Adrian Houbraken in Bergeijk voegt water in de put toe aan de mest. Naast een betere benutting zorgt het toegevoegde water aan de drijfmest ook voor een daling van de ammoniakemissie bij het uitrijden.

Na de eerste snede gaan veehouders weer drijfmest uitrijden. En omdat de put niet helemaal vol zit, is er ruimte om water toe te voegen. Adrian Houbraken kiest voor dit principe. Dit zorgt niet alleen een betere benutting, maar ook voor een lagere uitstoot van ammoniak.

Grondwater pompen in de mestput

De veehouder pompt grondwater in de mestput. Door het verdunnen met water komt de put iets makkelijker leeg, omdat de mix van mest en water beter stroomt. Bovendien gaat het injecteren wat makkelijker en trekt de verdunde mest sneller de grond in. Hierdoor is de uitstoot van ammoniak lager bij het uitrijden. Ook zorgt het voor een betere groei van het gras, omdat de N al in opgeloste vorm bij de wortels komt.

Door het grondwater op te pompen is dit principe van verdund uitrijden van mest ook haalbaar in minder waterrijke gebieden..

BES-pilot

Vanaf dit jaar doen alle Koeien & Kansen veehouders mee met de BES-pilot. Dit betekent in de meeste gevallen dat er meer dierlijke mest gebruikt mag worden dan de huidige generieke hoeveelheid. Dit mag alleen, mits de ammoniakemissie niet stijgt. Hier ligt op veel bedrijven een uitdaging. De drijfmest verdunnen met water is een maatregel om de uitstoot van ammoniak te beperken. Bovendien heeft het een gunstig effect, zeker onder droge omstandigheden, op de benutting van de meststoffen.