Nieuws

Proef om droogteschade te beperken

Gepubliceerd op
7 mei 2020

Eén van de knelpunten op het Koeien & Kansen-bedrijf van maatschap Pijnenborg - Van Kempen is droogteschade. Dit blijkt uit een analyse van het watermanagement van dit bedrijf in Ysselsteyn. Daarom is hier een proef gestart om te onderzoeken of het mogelijk is om water in het voorjaar langer in de bodem vast te houden. Het doel is minder droogteschade door de daling van het grondwater te vertragen.

De proef met het langer vasthouden van het grondwater komt voor deze Koeien & Kansen-deelnemer op het juiste moment. Na een natte start van 2020 hebben we nu in april al te maken met hogere neerslagtekorten. Het lijkt er op dat het tekort nog hoger is dan in dezelfde periode van het recordjaar 1976. Dat jaar staat bekend als een zeer droog jaar met een neerslagtekort van 363 millimeter. Ook nu dalen de grondwaterstanden hard, waardoor ondernemers vooral in het oosten en in het zuiden van Nederland weer kampen met dreigende watertekorten. 

Pompproef in de praktijk

In het opgestelde BedrijfsWaterWijzerPlan heeft Pijnenborg een proef opgenomen waarin hij gaat onderzoeken wat de mogelijkheid is om de droogteschade te beperken op 2 gedraineerde percelen op de huiskavel. ”Deze percelen grenzen aan de sloot waar ik zelf het peil kan beheren’’, zegt Mark Pijnenborg.

Overzichtskaart bedrijfssituatie Pijnenborg-Van Kempen

De percelen zijn gedraineerd en de sloot fungeert als een aanvulling op de peilgestuurde drainage. Hierbij is het streven om de drainagebuizen zolang mogelijk onderwater te houden door een hoger slootpeil te realiseren. En vervolgens te kijken in hoeverre het mogelijk is om water in de bodem in het voorjaar te conserveren met behulp van een gestuwde sloot. In de situatie van Pijnenborg-Van Kempen wordt het water vanuit een andere bron, een waterschapsloot in de zijn eigen sloot gepompt. "De pomp werkt op zonne-energie. Het kost ons dus geen extra stroom of diesel’’, merkt Mark Pijnenborg op. Zo hoopt Pijnenborg langer te profiteren van een hogere grondwaterstand in dit jaar. ”Tot nu toe functioneert de pomp goed, de drains staan onder water, maar het effect op de grondwaterstand is tot nu toe nog gering’’, concludeert Pijnenborg. Hij houdt de grondwaterstand in het kader van deze proef nauwlettend in de gaten. In bovenstaande afbeelding staan zestien grondwaterpeilbuizen ingetekend, waar hij de grondwaterstand kan meten. Op basis hiervan kan nagegaan worden of de inlaat van water via de drains een meetbaar effect heeft op de grondwaterstand.