Nieuws

Regelgeving levert dilemma’s en vragen op

Gepubliceerd op
22 december 2021

De impact van wetgeving op een agrarische bedrijf is groot. Per 1 januari gaat het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn van start. Wat heeft dat voor gevolgen voor ons bedrijf, vragen de Koeien & Kansen-ondernemers Guido en Fabienne van Hoven zich af. Naast deze vragen hebben deze ondernemers meer vragen. ‘’Wat is de impact van de hoge voer- en kunstmestprijzen en hoe gaan we daar mee om". Vragen en dilemma’s waar deze deelnemers in Eckelrade mee worstelen.

Het najaar en de eerste helft van de winter nemen deze Koeien & Kansen-ondernemers de tijd om de balans op te maken en volgens vooruit te kijken naar 2022. Hierbij houden ze ook altijd rekening met het effect van maatregelen waar je als ondernemer zelf weinig of geen invloed op hebt. Als voorbeeld geeft Van Hoven de invoering van het stelsel van gebruiksnormen in 2006. Ook noemt hij de derogatie als keuze mogelijkheid.

Zekerheid geeft het niet, ondanks het feit dat de grondwaterkwaliteit onder bedrijven die derogatie toepassen veelal beter is dan op de andere bedrijven. Toch wordt er op dit moment door veel partijen de derogatie ter discussie gesteld. “Hoe het afloopt is nog even afwachten’’, zegt Guido.  

2021 groeizaam jaar

Mede door deze onduidelijkheid is de familie van Hoven nu alvast gaan denken over hoe ze komende jaren bepaalde zaken gaan aanpakken. Ook in Eckelrade hebben ze drie zeer droge jaren (2018, 2019 en 2020) gekend. Dit heeft geleid lagere ruwvoeropbrengsten en een kwaliteitsvermindering van graszode. ‘’Beregenen is hier niet mogelijk’’, zegt Guido. ‘’Gelukkig is 2021 heel groeizaam geweest en we hebben zelf geen overlast gehad van het water, zoals op veel andere plaatsen in Limburg. We hebben onze ruwvoorraden dan ook goed kunnen aanvullen’’, gaat hij verder. Dat geeft deze ondernemer voor het komende jaar in ieder geval ruimte voor de noodzakelijke graslandvernieuwing.

Graslandvernieuwing

Voor deze ondernemers is het vernieuwen van grasland in het voorjaar geen optie. De kans is dan groot dat het mislukt, zeker in een droge periode. Bovendien is de onkruiddruk is het voorjaar groter. De voorkeur gaat dan ook uit naar inzaai van gras in het najaar. “Gelukkig mag dat ook weer sinds een paar jaar’’, merkt Guido op. Tegelijkertijd wil van Hoven meer klaver inzetten tijdens het vernieuwen van zijn grasland. Met de toepassing van klaver in grasland zijn prima ervaringen. Bovendien is klaver nu extra aantrekkelijk door de hoge prijzen voor de aankoop van eiwit en kunstmest. Het inzaaien van klaver werkt beter in de nazomer / vroege herfst dan in het voorjaar.  Daarbij is inzaai op een relatief N-arme zaadbed ook beter.

Geen derogatie toepassen

Of de derogatie wel of niet van grond komt in 2022: Van Hoven onderzoekt nu alvast de mogelijkheid om in 2022 geen gebruik te maken van derogatie. In dat geval zullen ze een gedeelte van het areaal gebruiken om grasland te scheuren voor de teelt van snijmais. Dit kan dan zonder drijfmest gebeuren. Dat betekent dat ze meer mest moeten afzetten en die mest is er dan ook. Door dan te kiezen voor een extra vroeg maïsras kan Van Hoven al medio september oogsten en vervolgens mooi op tijd gras-klaver inzaaien. Tegelijkertijd is er minder kunstmest nodig, omdat het gras areaal kleiner is. Dit is een optie waarover de familie van Hoven nadenkt. Als er meer duidelijkheid komt, zullen ze de beslissing pas nemen. Dit kan betekenen dat ze op het laatste moment nog van koers wijzigingen. ‘’Maar als je de verschillende scenario’s de revue hebt laten passeren is het eenvoudiger om snel te schakelen en in te spelen op de ontwikkelingen en regelgeving in het veld. Zo kom je niet voor het blok te staan’’, meent hij. ‘’Hopelijk wil ook de politiek het belang van duidelijkheid voor de lange termijn voor de landbouw zien en daar invulling aangeven’’, merkt hij tot slot op.