Nieuws

Resultaten uit de meetweken geeft direct nieuwe inzichten

Gepubliceerd op
9 september 2022

Koeien & Kansen-deelnemer Frank Post in Nieuweroord meet in het kader van het project regelmatig de voeropname van de veestapel. De resultaten worden samen met de voeradviseur geanalyseerd en geven vaak nieuwe inzichten. Op basis van de laatste meetweek is een top drie opgesteld met sterke punten en is er een lijstje gemaakt met aandachtspunten, waarmee hij aan de slag kan.

Meten is weten! Dat geldt zeker voor terugkerende meetweken op alle Koeien & Kansen- bedrijven. Voor de deelnemers betekent dat vaak extra werk om alle gegevens goed te verzamelen, zodat ze bruikbaar zijn binnen het onderzoek. Naast dat deze cijfers interessant zijn voor het project Koeien & Kansen, geeft het de ondernemer zelf ook heel veel inzicht. Inzichten die hij direct kan vertalen naar managementmaatregelen op zijn bedrijf.

Sterke punten

Op het bedrijf van Post is samen met de voeradviseur een top drie gemaakt met sterke punten binnen de bedrijfsvoering. Uit de metingen kwam naar voren dat Post beschikt over goed gewonnen ruwvoer. Het rantsoen kende een hoge VEM waarde van gemiddeld 1103 per kilogram droge stof.

Een ander sterk punt is het lage RE-gehalte. Deze ligt op 153. Dit in combinatie met het hoge VEM gehalte zorgt voor een goede stikstofefficiƫntie op dit bedrijf.

Tot slot was het krachtvoerverbruik per koe gedaald. Dit is onder andere toe te schrijven aan het hoge aantal lactatiedagen van de veestapel.

Kansen voor Post

Uit de metingen komen ook een aantal verbeterpunten aan het licht. Zo blijkt dat de droge koeien eigenlijk een rantsoen krijgen met te krap RE.

Ook de voerefficiƫntie vraagt om aandacht. Deze is gedaald, maar dat is een bewuste keuze. De productie is gedaald met 2 kilogram meetmelk per koe. Wat leidt tot een daling van de voerefficiƫntie van 1,49 naar 1,42.

Een ander aandachtspunt is volgens de voeradviseur de P-dekking, die moet rond de 3,5 liggen. Deze is bij Post bij 3,0 wel wat krap voor het melkvee. Hij zou deze kunnen bij bijsturen met monocalcalciumfotsaat, maar dat is nog niet noodzakelijk.

De emissiefactor (EF) voor methaan is met 18,6 gram methaan per kg droge stof in het rantsoen vrij hoog op het bedrijf Post. Maar hoe realistisch is het om het zonder de aankoop van vetten in het rantsoen de EF te verlagen. Dit brengt immers kosten met zich mee. Het is een uitdaging om gras en graskuil te oogsten met minder NDF.