Nieuws

Thijs Neutel werkt aan het verlagen van methaanemissie

Gepubliceerd op
2 oktober 2023

Thijs Neutel in het Groningse Saaksum richt zijn pijlen op het beperken van de methaanemissie. Dit doet hij onder andere door het gras jonger te maken, te letten op het zetmeelgehalte bij de aankoop van mais en bewust voedermiddelen aan te kopen met een lagere emissiefactor. Ook voorziet zijn bedrijf in de eigen energiebehoefte via wind- en zonne-energie.

NDF-gehalte omlaag in gras

Om de methaanemissie op een melkveebedrijf te beperken is het goed om bij de graskuil te sturen op het NDF-gehalte. Hier is Thijs zich steeds meer van bewust. Maar hij ervaart dat het sturen op een NDF-gehalte in het gras niet eenvoudig is. Het weer beïnvloedt het moment van de grasoogst nog weleens. Toch streeft Thijs er naar om het gras steeds jonger te maaien, zodat het NDF-gehalte daalt. In de praktijk betekent dat wel meer arbeid, omdat er vaak een extra snede gras bijkomt. Dat is in een jong gezin dan weer moeilijk in te passen.

Mais met hoog zetmeelgehalte

Ook de maiskuil is van belang bij methaanemissie. Laag NDF en een hoog zetmeel zijn dan gewenst voor een lage methaanemissie. Thijs koopt vaak mais aan. Vorig jaar bleek dat het zetmeelgehalte laag was, waardoor de methaanemissie hoog is. Hij let nu scherper op het zetmeelgehalte in mais die hij wil aankopen.

Het effect van afvoeren van vee

De broeikasgasemissie wordt uitgedrukt per kg meetmelk. Het gaat om de emissie voor melkproductie. Dus de emissie voor de vleesproductie wordt er uitgerekend. Als er nauwelijks afvoer van vee is, worden alle broeikasgasemissie toegeschreven aan de melkproductie. Dit betekent dat de afvoer van vee ook invloed heeft op de broeikasgasemissies. Hier bewust mee omgaan, kan leiden tot een lagere emissie per kg meetmelk.

Voedermiddelen met lage emissiefactor

Alle voedermiddelen hebben emissiefactoren voor methaan. Om een lage methaanemissie te halen, is het raadzaam om voedermiddelen te gebruiken met een lage emissiefactor. Neutel merkt op dat sommige vergelijkbare voedermiddelen, zoals sojaschroot een hele hoge EF waarden hebben en sommige beduidend lager. ‘Het lijkt soms wel dat het leverancierafhankelijk is. Let daar dus goed op als veehouder. Vraag vooraf naar EF waarden,’ is het advies van Neutel.
In bijlage 4 van dit rapport staan de emissiefactoren vermeld bij alle voedermiddelen. Als veehouder kun je nagaan welke voedermiddelen dan gunstig zijn en welke minder gunstig. Over het algemeen zijn voedermiddelen met veel suikers ongunstig voor de methaanemissie. Dus perspulp niet en bierborstel wel.

Eigen energieproductie

De eigen energieproductie (zonnepanelen en windmolens) helpen om het fossiele energieverbruik flink te verminderen. De energievraag bij Thijs is fors door de melkrobots en het automatisch voersysteem. De energievraag is daarbij vrij constant. Daarom is een combi van zonnepanelen en windmolens een slimme keuze, want er is een continue stroom van energie. Als de zon niet schijnt is er wel wind. Als het windstil is, is er vaak wel zon.