Nieuws

Tweede ronde indienen innovaties sluit op 10 juni

Gepubliceerd op
9 mei 2022

Heb je een idee dat bij kan dragen aan de reductie van ammoniakemissie bij het uitrijden van mest? Dien dit idee dan nu in. Bemest op z'n Best helpt indieners van kansrijke ideeën bij de toetsing en doorontwikkeling van hun innovatie. Ieder jaar vinden twee screeningsrondes plaats. De deadline voor de huidige ronde is op 10 juni as.

In de eerste ronde zijn 34 innovaties ingediend. Veel van deze ideeën gaan uit van verbetering van bekende principes zoals het verkleinen van het contactoppervlak, het afdekken van de strookjes en het veranderen van de mestsamenstelling. Momenteel bekijken we met zes indieners of en hoe we de ideeën gaan testen.

De tweede screeningsronde

Innovaties kun je doorlopend indienen via deze site. Twee keer per jaar verzamelen we de ingediende ideeën. De deadline voor de huidige indienronde is op 10 juni. Vanaf die datum beoordelen twee onafhankelijke teams van experts alle ingediende ideeën en bekijken ze welke ideeën binnen de kaders van het programma vallen en voldoende potentie hebben om door te gaan naar de volgende ronde.

Heb je een idee dat bij kan dragen aan de reductie van ammoniakemissie bij mesttoediening? Dien dit idee dan uiterlijk op 10 juni 2022 in deze site. Alle indieners krijgen voor 15 juli bericht.

Over het programma

Het programma Bemest op z’n Best richt zich op het halveren van de ammoniakemissie in de landbouw. De focus ligt op innovaties bij de toediening van mest op het land. De ideeën komen uit de praktijk. Met name boeren, loonwerkers en machinebouwers worden uitgenodigd om hun ideeën in te dienen.