Nieuws

Van Hoven levert VLOG melk

Gepubliceerd op
8 augustus 2019

De Koeien & Kansen-deelnemers Guido en Fabienne van Hoven in het Zuid-Limburgse Eckelrade voldoen aan de regels en eisen om VLOG Pro weiland melk te leveren. Ze krijgen een hiervoor een plus op de melkprijs. Doordat zij boeren op zand- en lössgronden hebben zij soms te maken met extra regels. Het is de kunst om deze regels om te zetten in een voordeel, in het geval van Van Hoven is dat het produceren van VLOG melk.

De jonge graspercelen op het bedrijf van Van Hoven hebben voor de ontwikkeling van de zode in het 1e jaar 100 kg N extra nodig. Ook het 2e jaar is er wat extra N gewenst. Binnen de huidige wetgeving is deze ruimte er eigenlijk niet. Op het oudere grasperceel is de zode in evenwicht en kan met dezelfde hoeveelheid N met kilogrammen droge stof geoogst worden. Na 5 jaar grasland krijgt zo’n perceel de titel ‘blijvend grasland’ bij de gecombineerde opgave. ‘Dit voelt niet prettig en daarom wordt grasland nogal eens binnen 5 jaar gescheurd’, merkt Van Hoven op.  

In 2025 moet 65 % van de eiwitbehoefte van de veestapel komen uit eigen geteeld eiwit. Snijmais brengt meer tonnen droge stof op dan grasland. Met derogatie mag ik echter maar maximaal 20 % mais telen op mijn bedrijf. Zo maar een paar tegenstrijdigheden waar deze Koeien & Kansen-ondernemen tegen aan loopt op de zuidelijke zand- en lössgronden.

Eisen omzetten in voordelen

Guido en Fabienne van Hoven hebben geprobeerd deze tegenstrijdigheden om te buigen tot iets positiefs door een paar extra stappen te zetten binnen de bedrijfsvoering om aan de eisen voor het leveren van VLOG melk te voldoen.

Zo is een van de doelstellingen het toepassen van weidegang. Dit betekent in deze bedrijfssituatie dat er grasland wordt geteeld op de huiskavel. Dit is toch al gewenst, omdat de teelt van gras op afstand vaak veel duurder is. Dat dit gras dan mogelijk bestemming blijvend gras krijgt, neemt Van Hoven op de koop toe. ‘’We willen het toch gras laten de komende jaren’’, merkt hij op

Dat dit ‘blijvend’ grasland dan met relatief weinig N uit de voeten kan is mooi meegenomen voor het gras op afstand.

Het gras op afstand wordt vervolgens in wisselbouw geteeld met snijmais, en er wordt klaver bij gezaaid. Daarmee creëer je voor de mais het 1e en 2e jaar een lagere bemestingsbehoefte en de bemestingsbehoefte (kunstmest) van de gras-klaver is fors minder.

Plus voor VLOG melk

Kijken we dan naar de eisen van VLOG-Pro weiland voor Van Hoven dan blijkt dat ze voldoen aan de eisen  van weidegang en blijvend grasland (2 hectare per  10 melkkoeien). Daarnaast passen ze een eiwitcorrectie in het rantsoen toe.  Ze voeren nu beperkt snijmais met daarnaast iets eiwitrijker gras (voordroogkuil).  Zo houden ze de eiwitcorrectie in het rantsoen beperkt.

Door deze toepassingen kunnen ze VLOG melk leveren. Hiervoor krijgen ze een toeslag van 1 cent per kilogram melk. Deze is, vanuit de coöperatieve gedachte, bedoeld om de extra kosten te vergoeden. Via de beschreven werkwijze kunnen de extra kosten minder dan 1 cent zijn, waarbij ze ook nog eens aan de wetgeving voldoen.