Nieuws

Verisscan: Nieuwe stap in optimalisatie bodemkwaliteit

Gepubliceerd op
1 maart 2017

Dat een goede bodem een cruciale rol vervuld binnen de melkveehouderij is niets nieuws. Maar wat is bodemkwaliteit, hoe krijgen we de kwaliteit in beeld en hoe is deze te verbeteren. Op KTC De Marke wordt hiervoor de Verisscan ingezet. Dit nieuwe apparaat is gekoppeld aan een trekker en scant via een woelpoot en schijven om de 10 meter de bodem en brengt deze specifiek in kaart.

Aan de hand van chemische en biologische analyse wordt de conditie van de bodem gescoord. Daarnaast is het belangrijk om de waterhuishouding op en rondom het perceel in orde te hebben om verdichting te voorkomen. ‘De bodem is te vergelijken met een koe; ze praat niet, maar zegt juist heel veel, zegt Zwier van der Vegte van KTC De Marke in Hengelo (Gld). ‘Door goed te luisteren kunnen we haar beter leren begrijpen. Dit geldt dus ook voor de bodem. Graaf een kuil’, voegt hij er aan toe. Het advies is dan ook graaf meerdere kuilen en kijk naar structuur, de kleur, de geur, de beworteling en het bodemleven. Bepaal de temperatuur en de verdichting. Maak op basis van deze bevindingen een plan ter verbetering. En voer dit plan daadwerkelijk uit.

Van perceel naar pleksgewijze toepassingen

Een volgende stap in het verbeteren van de bodem is deze pleksgewijs in kaart te brengen. In de praktijk richten ondernemers zich op een perceel. Waarnemingen, maar ook bewerkingen, bemestingen doen ze vooral perceelsgewijs. Terwijl veel percelen niet homogeen zijn, vaak historische verschillen kennen. Deze verschillen binnen een perceel in beeld brengen kan op diverse manieren. Zo werkt Eurofins Agro met satellietbeelden. Anderen werken met drones, en weer anderen scannen de bodem met een soort woelpoot. 

Inzet verisscan op KTC De Marke

Verisscan scant via een woelpoot en schijven met o.a. NIRS om de 10 meter de bodem.
Verisscan scant via een woelpoot en schijven met o.a. NIRS om de 10 meter de bodem.

‘Op De Marke gaan we ervaring opdoen met de Verisscan. Dit apparaat is gekoppeld aan een trekker en scant via een woelpoot en schijven met o.a. NIRS om de 10 meter de bodem’, legt Van der Vegte uit. Het bepaalt de pH, OS en elektrische geleidbaarheid (EC). Vanuit de scan kan een zogenaamde taakkaart gemaakt worden die aangeeft waar de gehaltes hoog of laag zijn. Op basis van deze gegevens kan vervolgens  specifiek bemest of bekalkt worden, afhankelijk van de gemeten waarden.