Nieuws

Peter Oosterhof in Bodem in Beeld

Gepubliceerd op
12 februari 2024

In ‘Bodem in beeld’, een nieuwe reeks video’s en podcasts, vertellen boeren en telers uit verschillende regio’s hoe ze omgaan met bodembeheer. Tegen welke uitdagingen lopen de boeren aan en hoe pakken zij dat aan? Om boeren voor te bereiden op het komende teeltseizoen. Onze Koeien & Kansen-deelnemer Peter Oosterhof trapt deze serie af, waarin hij vertelt hoe hij nog nooit zo slecht heeft gemolken en zo goed verdiend.


Melkveehouder Peter Oosterhof heeft zeer diverse cultuurgronden. Op enkele percelen is de onderlaag van zijn bodem een dikke, ondoordringbare laag potklei met een humeuze zandlaag. In deze video vertelt Peter onder meer over de voordelen van kruiden en klavers in zijn grasland voor de bodem en hoe hij dit toepast binnen zijn bedrijfsvoering.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


Of luister hier de uitgebreide podcast met Peter Oosterhof en Nico Minnema over bodembeheer.

Bodem in Beeld

Deze video is onderdeel van de video- en podcastreeks ‘Bodem in Beeld’. Diverse boeren en telers door heel Nederland vertellen hierin op welke manier zij omgaan met de uitdagingen die zij tegenkomen in hun bodem. De reeks is een initiatief van Van Tafel Naar Kavel, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, BoerenNatuur en Boerenverstand en wordt gefinancierd door het ministerie van LNV.