Nieuws

KringloopWijzer cursus snel van start

Gepubliceerd op
27 januari 2020

Binnenkort starten er in drie regio's in Nederland een cursus rondom de KringloopWijzer. Deze cursus is voor docenten, adviseurs en melkveehouders om resultaten uit de KringloopWijzer te leren lezen, beoordelen en te interpreteren. En daarna een passend actieplan te formuleren voor een melkveebedrijf. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

De mineralenkringloop op een melkveebedrijf wordt door middel van de KringloopWijzer in beeld gebracht. Met de resultaten van de KringloopWijzer kunnen concrete verbeteracties worden gesignaleerd. Maar hoe zet je deze om in concrete acties.

In drie bijeenkomsten worden de belangrijkste onderwerpen onder de loep genomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van echte praktijkcasussen die representatief zijn voor de diversiteit binnen de melkveehouderij. Tijdens de bijeenkomsten is er onder andere aandacht voor nut en noodzaak van de KringloopWijzer, rekenregels, duurzaamheidsindicatoren, lezen en beoordelen van de resultaten en het toepassen managementmaatregelen in de praktijk. De laatste bijeenkomst is een excursie.

Meer informatie

De cursussen worden georganiseerd in de regio Noord, Midden en Zuid. De eigen bijdrage voor deelname bedraagt 475 euro. Meld u snel aan, want er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Download hier de uitnodiging met nog meer informatie over de cursus en de mogelijkheid om u aan te melden.