Nieuws

Rekenregels geactualiseerd KringloopWijzer 2019

Gepubliceerd op
5 februari 2020

De rekenregels binnen de KringloopWijzer worden jaarlijks door onderzoekers van Wageningen University & Research geactualiseerd en gepubliceerd. Het nieuwe rapport ‘Rekenregels van de KringloopWijzer 2019’ staat weer online.

Onderzoekers actualiseren jaarlijks de KringloopWijzer. In dit rapport zijn achtergronden en rekenregels van de KringloopWijzer geactualiseerd ten opzichte van de 2018 versie. Deze aanpassingen en toevoegingen worden jaarlijks uitgevoerd en dragen bij aan een verdere optimalisatie en gebruiksvriendelijkheid van de KringloopWijzer.

Aanpassingen in KringloopWijzer

De belangrijkste aanpassing afgelopen jaar is dat er vanaf 1 januari 2019 de fosforgehalten van alle melkleveringen doorgegeven worden naar de centrale database KringloopWijzer (CD KLW). Dit betekent dat de bepaling van de fosfaatexcretie in de mest vanaf 2019 gebaseerd is op de werkelijke hoeveelheid fosfor in de melk en niet meer op het (voorheen) standaardgehalte van 0.97 g fosfor per kg melk. Indien het forfor gehalte hoger is dan 0.97 g/kg dan zal dit een verlagend effect hebben op de fosfaatexcretie in de mest. Daarnaast is het nu ook mogelijk mestvergisting met eigen rundveedrijfmest mee te nemen in de berekening van de KringloopWijzer. Hierbij wordt uitgegaan dat de verse mest vergist wordt en dat de methaanemissie vanuit de mestopslag minder wordt. Verder wordt de stikstof- en fosfaatstroom in de te vergisten mest en  het uitgaande digestaat volledig in beeld gebracht. Verder werkt de KringloopWijzer nu met startgehaltes van N en P in vers productiegras als er geen productiekuil is gemaakt. Er zijn nieuwe RAV-stallen toegevoegd aan de KringloopWijzer. Ook zijn er nu ook meer keuzemogelijkheden bij kunstmest en kan er gekozen worden voor verschillende kalkmeststoffen. Dit heeft gevolgen voor de broeikasgasemissie. Deze aanpassingen en andere wijzigingen binnen de KringloopWijzer zijn alle terug te vinden en onderbouwd in het rapport Rekenregels van de KringloopWijzer.

Het complete rapport

In dit rapport zijn bovendien alle rekenregels met betrekking tot excretieberekeningen en emissieberekeningen van ammoniak, broeikasgassen en nitraat op basis van de meest recente wetenschappelijke informatie te vinden. Lees hier het volledige rapport: Rekenregels van de KringloopWijzer 2019 – Achtergronden BEX, BEA, BEN, BEP en BEC actualisatie van de 2018-versie.