Nieuws

StoffenBalans in beeld

Gepubliceerd op
7 december 2020

Velen herinneren zich nog de MINAS-periode, waarin de mineralenbalans centraal stond. Deze is te maken als alle aan- en afvoerposten van het bedrijf bekend zijn. De KringloopWijzer stelt in de 2020-versie ook een mineralenbalans samen. Ofwel een stoffenbalans, als inspiratiebron voor een mogelijke afrekenbare stoffenbalans.

In onderstaande tabel een voorbeeld zoals de KringloopWijzer een mineralenbalans weergeeft. In de eerste kolom zijn de verschillende aan- en afvoerposten (in kg/ha) benoemd. De tweede kolom geeft de waarden voor het mineraal ‘stikstof’ weer . In de derde kolom staat het gemiddelde van de afgelopen drie jaren en in de vierde kolom een referentiewaarde. Dit is het gemiddelde van een groep bedrijven met dezelfde grondsoort en dezelfde intensiteitsklasse en dan als gemiddelde  over de drie voorgaande jaren. De laatste drie kolommen gaan over fosfaat.

Meer dan MINAS

MINAS beperkte zich destijds (periode 1999-2005) alleen tot aan- en afvoerposten en nam depositie, vlinderbloemigen en mineralisatie niet mee. Onderstaande weergave uit de vernieuwde KringloopWijzer brengt voor de volledigheid de depositie, stikstofbinding door vlinderbloemigen en mineralisatie ook in beeld. Bovendien komen voorraadmutaties in beeld en wordt het totale bedrijfsoverschot onderverdeeld naar emissies en het bodemoverschot.

Klik op de afbeelding om de minalenbalans te lezen
Klik op de afbeelding om de minalenbalans te lezen

Afrekenen

De KringloopWijzer is een rekeninstrument dat zo specifiek mogelijk de mineralenstroom op het  melkveebedrijf in beeld brengt. Discussies met de praktijk gaan vaak over het kengetal waarop melkveehouders afgerekend worden, denk aan de excretie met mest (BEX), de emissies van ammoniak of broeikasgassen en de gewasopbrengst. Vanaf nu geeft de KringloopWijzer ook het totale stikstof bedrijfsoverschot per hectare weer, gemiddeld over 3 jaar. Het is aan de sector en de overheid om te bepalen op welk kengetal afgerekend wordt. De KringloopWijzer biedt de mogelijkheden.