Nieuws

Vertrouw meer op natuurlijk herstel van de grasmat

Gepubliceerd op
13 juli 2020

Na twee droge jaren viel ook in het voorjaar van 2020 weinig neerslag. Veel veehouders wensen niet nog een droog jaar. De aangelegde voorraden uit verleden zijn inmiddels allang op. Daarnaast vergt droogte ook veel van de grasmat. Moeten we dan alweer aan de slag met doorzaai en herinzaai het komende najaar of kunnen we vertrouwen op het herstellende vermogen van de grasmat?

De kwaliteit van de grasmat is op dit moment beter dan ooit. Wel zijn er grote verschillen waar te nemen tussen de bedrijven onderling. Het wel of niet toepassen van beweiden en de bodemtoestand spelen hierin een belangrijke rol.

Beweiden heeft positief effect op grasmat

Veehouders die veel weidegang toepassen zien de grasmat juist vooruitgaan. Dit komt onder andere door minder rijschade, graasgedrag en uitstoeling. Percelen waar volop beweiding plaatsvindt krijgen minder te maken met rijschade. Rijden met de hedendaagse grote en zware machines trekken letterlijk hun sporen in het veld. Vanaf de bovenkant is dit vaak minder goed waar te nemen, maar in de grond wordt duidelijk schade aangericht in de vorm van verdichting. Grasplanten hebben moeite om zich te handhaven in een verdichte bodem. Vaak leidt dit tot een achteruitgang van het aandeel goede grassen en een toename van minder gewenste grassoorten. Deze grassen kenmerken zich door een meer oppervlakkige beworteling en gaan ook minder efficiƫnt om met omzetting van mineralen (meststoffen) naar gewasgroei.

Natuurlijk herstel grasmat

Door meer beweiden komen er minder machines op het land. De dieren trekken, zeker bij droge omstandigheden, de mindere grassen met een beperkt wortelstelsel eruit tijdens hun weidegang. Op deze manier wordt de grasmat  op een natuurlijke manier geverticuteerd.

Na twee droge jaren, zie je nu na ruim 2 seizoenen het aandeel goede grassen, zoals Engels raaigras in sterke mate terugkomen en neemt het aantal minder gewenst grassen af. Als deze goede grassen zich verder goed ontwikkelen, beschikken ze over een sterk wortelstelsel wat zich diep in de bodem verankert. Hierdoor heeft het gras minder te lijden in een periode van droogte. Zodra er weer voldoende vocht aanwezig is, herstelt gras zich snel. Als we het gras op de juiste manier behandelen is gras sterker dan we denken. Doorzaai en herinzaai is dan ook minder vaak nodig.