Nieuws

Actuele rekenregels KringloopWijzer 2021 gebundeld in rapport

Gepubliceerd op
16 december 2021

Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben de rekenregels binnen de KringloopWijzer geactualiseerd. De aanpassingen zijn gepubliceerd in het rapport ‘Rekenregels van de KringloopWijzer 2021’. Dit rapport met alle achtergronden rondom de aanpassingen staat nu online.

Onderzoekers actualiseren jaarlijks de KringloopWijzer. In dit rapport zijn de rekenregels van de KringloopWijzer geactualiseerd ten opzichte van de 2020 versie. Deze aanpassingen en toevoegingen voeren onderzoekers jaarlijks uit en dragen zo bij aan een verdere optimalisatie en gebruiksvriendelijkheid van de KringloopWijzer.

Aanpassingen in KringloopWijzer

Een belangrijke aanpassing afgelopen jaar is dat er vanaf 1 januari 2021 het ‘aandeel eiwit van eigen land’ zuiver bepaald wordt als het aandeel eigen eiwit in het rantsoen. Ruwvoeroverschotten en verkoop van ruwvoer geven nu geen vertekend beeld meer.

Verder is het vanaf 2021 is het mogelijk om een voor- of een nagewas mee te nemen in de invoer van de KringloopWijzer. De invoer is hier op afgestemd en het extra geoogste gewas maakt onderdeel uit van de hoofdteelt. De opbrengsten per gewas, maar ook de stikstof- en fosfaatoverschotten per gewas, zullen hierdoor beter overeenkomen met de werkelijkheid.

Daarnaast is er een verbetering van de verteringscoëfficiënt (VCRE) van mengvoer doorgevoerd in het rekensysteem van KringloopWijzer. Er wordt nu gebruik gemaakt van alle beschikbare voedermiddelen van de CVB-lijst in plaats van drie standaardproductievoeders.

Ook zal de leverancier een specifieke footpint voor geleverde soja aan de database meegeven. Hiermee wordt het systeem nog bedrijfsspecifieker. Daarnaast is het aantal kengetallen op de ruwvoerpagina uitgebreid; deze helpen melkveehouder en adviseur nog beter bij het analyseren van het resultaat. Verder zijn er meer referentiegroepen te vinden het in de KringloopWijzer om de resultaten van de verschillende bedrijven beter met elkaar kunnen vergelijken.

Een volledig overzicht van de aanpassingen en wijzigingen staat in hoofdstuk 1 van het rapport. De bijbehorende rekenregels en achtergronden behorend bij deze aanpassingen zijn verderop in het rapport te vinden.

Het complete rapport

In dit rapport zijn bovendien alle rekenregels met betrekking tot excretieberekeningen, stikstof- en fosfaatoverschotten en emissieberekeningen van ammoniak en broeikasgassen op basis van de meest recente wetenschappelijke informatie te vinden. Lees hier het volledige rapport: Rekenregels van de KringloopWijzer 2021 – Achtergronden BEX, BEA, BEN, BEP en BEC actualisatie van de 2020 versie.

Over de KringloopWijzer

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL