Nieuws

Webinar 'Bodemkoolstof doorgronden'

Gepubliceerd op
28 april 2022

Op 18 mei van 16.00 tot 17.00 uur organiseert het projectteam KringloopWijzer een webinar over bodemkoolstof. Tijdens deze online bijeenkomst zoeken onderzoekers en experts een antwoord op verschillende vragen rondom bodemkoolstof. Wat is bodemkoolstof? En hoe kun je koolstof als melkveehouder in de bodem beheren?

koolstofbalans KLW.png

Melkveehouders beheren een enorme voorraad aan bodemkoolstof. Het verhogen van de voorraad bodemkoolstof compenseert de uitstoot van andere broeikasgassen en draagt zo bij aan het tegengaan van klimaatverandering. Overheden, bedrijven, grondeigenaren en grondgebruikers hebben allemaal belangen om de hoeveelheid bodemkoolstof op peil te houden of te verhogen.

Maar hoe zit het nou met de koolstofbalans van grasland en maisland? Hoe bereken je de voorraadverandering in de bodem? Met welke maatregelen kun je de voorraad bodemkoolstof verhogen? Hoe rekent de KringloopWijzer met bodemkoolstof? Zomaar wat vragen waar alle melkveehouders in de komende jaren mee te maken zullen krijgen.

Het projectteam KringloopWijzer heeft de experts René Schils van Wageningen University & Research en Paul Blokker van DLV advies uitgenodigd om onder leiding van Louwrens van Keulen van ZuivelNL in gesprek te gaan over het hoe en wat van de koolstofbalans in de bodem.

Aanmelden

We nodigen je van harte uit om aan dit webinar deel te nemen.

  • Datum: 18 mei 2022
  • Tijdstip: 16:00 tot 17:00

Je kunt je aanmelden tot 11 mei. Na aanmelding ontvang je direct een e-mail met daarin de link naar het webinar. Deelname is gratis en met name bedoeld voor adviseurs die werken met de KringloopWijzer..

Direct aanmelden voor deelname

Vragen stellen

Tijdens het webinar kun je via de chatfunctie vragen stellen, die zoveel mogelijk tijdens het webinar worden beantwoord. Iedereen die zich aanmeldt, ontvangt kort voor aanvang een mail met link en verdere instructies. Na afloop van het webinar ontvang je een terugkijklink.

Heb je nu al vragen oer koolstofbalans in de bodem voor het webinar? Stuur een e-mial naar communicatie@mijnkringloopwijzer.nl met je vraag.

Vragen die niet tijdens het webinar kunnen worden beantwoord, worden na het webinar met het antwoord geplaatst op de website www.mijnkringloopwijzer.nl.

Meer over de sprekers

  • Louwrens van Keulen is werkzaam bij Zuivel NL. ZuivelNL is de ketenorganisatie van de Nederlandse zuivelsector en is actief op terreinen waar samenwerking tussen de schakels in de zuivelketen tot meerwaarde leidt. Binnen ZuivelNL houdt Louwrens zich bezig met het thema Data en specifiek met alle zaken rondom de KringloopWijzer.
  • René Schils is onderzoeker bij Wageningen University & Research bij de afdeling Agrosysteemkunde. Zijn kennis over duurzame melkveehouderij past hij onder andere toe in projecten zoals Koeien en Kansen en de KringloopWijzer. Samen met collega’s verkent hij op welke manier de koolstofbalans van de bodem in de KringloopWijzer kan worden ingebouwd.
  • Paul Blokker is projectaccountmanager bij DLV Advies en erkend agrarisch bedrijfsadviseur. Hij houdt zich bezig met kennis- en innovatieprojecten op het gebied van mest, akkerbouw, klimaat en kringlooplandbouw. Zo bekijkt hij bijvoorbeeld welke mogelijkheden er zijn om kringlooplandbouw te implementeren op het boerenerf en begeleidt vanuit zijn rol als productmanager diverse rundveebedrijven waaronder een aantal Koeien & Kansen bedrijven.

Meer over de KringloopWijzer

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL.