Nieuws

Zomerstalvoeren in het najaar voor een hoge grasbenutting

Gepubliceerd op
5 september 2023

De grootste hoeveelheden graskuil zijn gewonnen. Het gaat steeds lastiger worden om een goede snede gras te oogsten. En dan ook nog voldoende droog. Maar er zal de komende maanden nog steeds gras groeien. Weiden is een goede manier om het verse gras te benutten. Maar lang niet alle percelen zijn goed bereikbaar om te weiden. Zomerstalvoeren is dan ook een goede manier om de verliezen aan voederwaarde te beperken voordat het de koe in gaat.

Het aantal melkveehouders dat de afgelopen jaren gestart is met zomerstalvoeren is toegenomen. Vooral in najaar zie je dit stees vaker. Wie dit systeem goed inpast binnen zijn bedrijfsvoering, hoeft minder krachtvoer en bijproducten te verstrekken aan zijn veestapel. Dit maakt het voor een aantal ondernemers economisch interessant om vers gras te verstrekken aan het voerhek. Daarnaast moet je er wel rekening meehouden dat het extra werk oplevert, omdat je tweemaal per dag vers gras moet halen. Maar de hoge benutting van het gras en het voorkomen van verliezen levert je zeker ook plezier op.

Vakmanschap en planning

Stalvoeren is dan wel de meest efficiĆ«nte weg van gras naar melk, maar daar staat wel tegenover dat je flink moet investeren voor je aan de slag kunt. Als ondernemer heb je een maaier, trekker en opraapwagen nodig. Daarnaast is het wenselijk om twee keer per dag vers gras te maaien, anders wisselt de kwaliteit van het gras te veel. Maai het gewas bij een droge stofopbrengst tussen 2000  tot 2500 kg/ha. Dit vraag om vakmanschap en een strakke planning, die bij jou als ondernemer en je  bedrijf moet passen.

Vers gras vervangt eiwitrijke producten

Het VEM gehalte in vers gras is gemiddeld 10% hoger dan in kuilgras. Daarnaast is smakelijkheid goed, waardoor de koeien het graag opnemen. Het product vervangt dan bijvoorbeeld mais of andere bijproducten, waardoor je minder eiwitrijke (krachtvoer)producten hoeft aan te kopen. Dit levert een kostenbesparing op.  Een andere kostenpost waarop bespaard kan worden, zijn de kosten voor het inkuilen. Er hoeft namelijk niet geschud, geharkt, ingekuild en uitgekuild te worden.

Voordelen en nadelen op een rij:

 • Meer eiwit van eigen land
 • Vooral in het najaar betere benutting van het herfstgras
 • Minder verliezen van VEM  en eiwit
 • Hogere droge stofopname per koe
 • Lagere (kracht)voerkosten
 • Investeren in voertrein; trekker, (front)maaier en opraapwagen
 • Arbeidsintenstief (strakke planning wenselijk)

  Over de KringloopWijzer

  De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL