Nieuws

Boeiende discussie tijdens webinar “Gras levert meer op dan melk”

Gepubliceerd op
13 april 2015

Op donderdagavond 9 april 2015 was er een Amazing Grazing webinar met melkveehouder Tom Keuper. Ruim 40 deelnemers hebben geluisterd en vragen gesteld over de visie en succesfactoren van Tom rond beweiding. Ook is gediscussieerd over de gevolgen van afschaffing van de melkquotering voor beweiden en is gevraagd naar tips om beweiden verder te stimuleren.

Dit kunt u nalezen in het samenvattend artikel “Veel vragen tijdens webinar ‘Gras levert meer op dan melk’”. Bekijk de PowerPoint presentatie. Het gehele webinar kunt u hier onder naluisteren/bekijken.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan