Nieuws

De Vries blijft werken aan duurzame samenwerking

Gepubliceerd op
31 maart 2016

Vof de Vries uit Stolwijk werkt graag aan duurzame relaties binnen hun bedrijfsvoering. Zo werken ze al een aantal jaren samen met een akkerbouwer. Deze samenwerking wilden ze graag verder uitbouwen door stro en stalmest uit te ruilen. Na onderzoek bleek dat nog geen win-win situatie op te leveren voor deze veehouder en akkerbouwer.

De samenwerking met de akkerbouwer uit de buurt startte ooit in vorm van maïs voor mest. Nu is deze samenwerking verder uitgebouwd in het huren van akkerbouwgrond en deze, in goed overleg, te exploiteren. Dit betekent dat de oppervlakte meetelt voor het bedrijf in het kader van mestplaatsing. Ook zijn er goede afspraken gemaakt tussen deze veehouder en akkerbouwer op het gebied betalingsrechten. Via een ‘Private Overeenkomst’ worden de bijbehorende rechten nu overgedragen van de eigenaar naar de gebruiker.

Samenwerking intensiveren

De Vries was van mening dat hij nog een stap verder kon gaan binnen deze samenwerkingsvorm. Binnen de huidige bedrijfsvoering met een vrijloopstal is er een flinke behoefte aan stro en is er een overmaat aan stromest. Op jaarbasis vraagt de vrijloopstal om circa 200 ton product stro. Daarnaast moet er ongeveer 350 ton vaste mest afgevoerd worden. Dat betekent in de praktijk dat er in principe twee keer kosten gemaakt moeten worden. Volgens De Vries moet dat eenvoudiger kunnen. Afgelopen maanden is er flink huiswerk gemaakt en zijn er diverse gesprekken gevoerd tussen akkerbouwer en veehouder.

Stro voor stromest

De akkerbouwer is zeer geïnteresseerd in de kwalitatief goede stromest en wilde deze graag ruilen met zijn geteelde stro. Dit betekent in de praktijk een win-win situatie. Na verder onderzoek bleek dat de akkerbouwer bij de afvoer van zijn stro, formeel geen mineralen afvoert. Dus eigen stro met mest terug aanvoeren betekent dat hij alleen maar mineralen aanvoert en geen mineralen afvoert in deze situatie. Binnen de huidige Mestwet loopt de akkerbouwer vast, omdat hij dan te weinig ruimte overhoudt om aanvullende kunstmeststoffen een meststoffen aan te voeren.
Helaas is dit moment te vroeg om de samenwerking op deze manier verder te intensiveren. Toch blijft de familie De Vries zoeken naar mogelijkheden om duurzaam te blijven werken aan het verder optimaliseren van de kringlopen binnen hun bedrijfsvoering.