Nieuws

De Vries zet KringloopWijzer in als managementinstrument

Gepubliceerd op
9 oktober 2017

Koeien & Kansen-deelnemers De Vries in Stolwijk laat zien dat een lage excretie en hoge opbrengsten bij weidegang op veengrond mogelijk is. Zij streven al jaren naar een hoge benutting op bedrijfsniveau. Dit levert volgens hen niet alleen een milieuvoordeel op, maar vooral ook een financieel voordeel. De KringloopWijzer zetten zij in als managementinstrument.

De leden van de VOF De Vries in de Krimpenerwaard managen hun bedrijf met behulp van de KringloopWijzer. ''Door het hele jaar heen kun je volgen hoe je het doet. Je krijgt direct inzicht in de benutting van de diverse bedrijfsmiddelen, zoals voer, meststoffen, vee en bodem'', merkt De Vries op.

Binnen de voeding ligt, naast een goede dagproductie, het accent op het realiseren van een laag ureumgehalte in de melk. Op jaarbasis komt die op dit bedrijf uit op 17. Is dat dan laag genoeg? En valt hier in combinatie met weidegang nog wel BEX-winst mee te behalen? Het antwoord hierop is: JA. Vof de Vries blijkt hier toe in staat te zijn, ook met ruim 200 weidedagen. Dit laten de tussentijdse resultaten uit de KringloopWijzer zien.

Eigen eiwit optimaal benutten

Ondanks een laag ureumgehalte in de melk laat ook de BEX-berekening nog een klein voordeel in stikstof zien. Draait het hier dan om in de praktijk? Nee niet direct, maar het gaat erom hoe je dit realiseert en hoe dit zich vertaalt naar een stikstofbenutting van 27% door het vee.
In het veenweidegebied heb je met de beweiding al een belangrijke basis aan eiwit beschikbaar. De uitdaging ligt in het feit om het eigen eiwit zo optimaal mogelijk te benutten. De Vries beperkt de aankoop van eiwit tot een minimum en streeft hierbij naar een zo hoog mogelijke energie-input in het vee. Hij kiest daarin ook voor een deel snijmais in het rantsoen. In het zomerrantsoen bestaat deze uit ongeveer 25% en in het winterrantsoen ligt deze tussen de 15 tot max. 20 procent.

Goede fosfaatbenutting

De bodem bevat ruim voldoende fosfaat en wil deze ook goed afgeven aan het gewas. Het basis ruwvoer is dus voldoende fosfaathoudend waardoor de keuze valt op om zo min mogelijk fosforhoudend krachtvoer aan te kopen. Het krachtvoer (incl. grondstoffen) bevat dit jaar slechts 2,32 gram P per kilogram product. Dit is de basis voor een BEX-P voordeel van 30% en een P-benutting van 39%.
Het effect van een goede benutting van de elementen uit het eigen voer vertaalt zich ook in lage emissies voor NH3 en CO2. Niet een onbelangrijk gegeven naar de toekomst toe.  
''Benut eerst je eigen producten en koop wat je nodig hebt. Al het eiwit dat je niet hoeft te kopen, hoef je ook niet te betalen. Goed eigen ruwvoer produceren is hierbij belangrijk'', merkt De Vries tot slot op.