Nieuws

Hoge benutting van vers gras

Gepubliceerd op
4 november 2022

Marinus, Arja en Floren de Vries in Stolwijk hebben als Koeien & Kansen-deelnemers altijd aandacht gehad voor het reduceren van de mineralenoverschotten. Nu leggen ze ook de focus op het verlagen van de ammoniak- en methaanemissie en de CO2 footprint. Hierin speelt het benutten van vers gras een belangrijke rol.

Beweiding staat al jaren hoog in het vaandel bij de Vries. Echter, door een groeiende veestapel in combinatie met een beperkte huiskavel van circa 29 hectare is het een uitdaging om meer melk uit vers gras te produceren door beweiding. Afgelopen juni is de graskuil dicht gemaakt en tot september dicht gebleven. Vanaf dat moment heeft Marinus zich volledig gericht op het voeren van vers gras, bestaande uit een combinatie van weidegang en zomerstalvoeren.

Meer vers gras door weidegang en stalvoedering

Deze combinatie heeft op het bedrijf van De Vries zeker bijgedragen aan het verbeteren van de milieuscores. Het jaarrantsoen bestaat nu uit 20% vers gras. Deze lag voorheen respectievelijk op 11 en 14%. Zo steeg de stikstofbenutting van het vee nog verder tot boven de 28% en nam de ammoniakemissie per hectare af met 4 kg tot 56 kg/ha. Deze kwam hiermee uit op slechts 3,0 kg NH3 per ton melk, terwijl de referentiebedrijven 3,52 kg per ton melk scoren. Het percentage eiwit van eigen land lag boven de gestelde norm en daarbij steeg de melkproductie ook nog eens met ruim 700 kilogram per koe.

De Vries past optimaal weidegang toe en zit dit jaar al op ruim 200 dagen
De Vries past optimaal weidegang toe en zit dit jaar al op ruim 200 dagen

Naast weidegang krijgen de koeien ook nog vers gras op stal.
Naast weidegang krijgen de koeien ook nog vers gras op stal.

Minder eiwit via krachtvoer nodig

Veel vers gras betekent dat de verliezen van het inkuilen verder beperkt blijven of gedeeltelijk uitgeschakeld worden op dit bedrijf. Daarbij is de eiwitkwaliteit van het verse gras beter dan wanneer je het inkuilt. Mede hierdoor heeft De Vries zelfs minder eiwit gevoerd per kg droge stof dan in voorgaande jaren en koopt hij minder eiwit aan via krachtvoer.

Ruim 200 weidagen

Het voeren van extra vers gras draagt op dit bedrijf positief bij het aan het realiseren van de beoogde doelstellingen, zoals 155 gram Re per kg droge stof. Dit betekent een lagere uitstoot van ammoniak door een beperkte eiwitvoering. Aangezien het gras nog steeds groeit en de draagkracht goed is, halen de dieren elke dag nog vers gras uit de wei. “We zitten inmiddels ruim 200 dagen weidegang en kunnen we nog steeds vers gras voeren op stal,” zegt De Vries.