Nieuws

Mestflat slepen of niet: That’s the question?

Gepubliceerd op
24 november 2014

Mestflatten beperken de grasproductie en geven veel beweidingsverliezen. Tijd dus om de mestflat onder de sleep te nemen! In het project Amazing Grazing is gekeken of slepen, eventueel met toediening van water helpt om mestflatten sneller te laten verdwijnen.

Op VIC Zegveld is in samenwerking met het Louis Bolk Instituut en Livestock Research-WUR een proef uitgevoerd met  vijf verschillende behandelingen van mestflatten . De behandelingen bestonden uit  vijf kunstmatige mestflatten van twee kilogram verse mest die direct na beweiding (dag 0) of 1 week na beweiding (dag 7) al dan niet in combinatie met ‘regen’ (10 mm middels gieter) werden gesleept.

Resultaten uit de proef

Figuur 1: Resultaten proef in zomer 2014
Figuur 1: Resultaten proef in zomer 2014

Uit de proef kwam naar voren dat slepen op dag 0 (43% verdwijning), gevolgd door droge omstandigheden, weinig extra verdwijning van de mestflat laat zien ten opzichte van een onbehandelde mestflat (41% verdwijning). Slepen op dag 7, onder droge omstandigheden laat zelfs een lagere verdwijning zien (31% verdwijning) omdat de ingedroogde mestflat na het slepen op 7 dagen geen contact meer maakt met de ondergrond waardoor de afbraak door regenwormen verminderd. Enkel slepen met ‘regen’ op dag 0 laat een hogere verdwijning zien (61%). Dit sluit ook aan bij de ervaringen van veehouders die aangeven dat vers slepen met regenval het beste werkt. Bovenstaande resultaten zijn aanleiding om verder te weken aan een machine die sleept en tegelijkertijd water toedient. Hierbij is de hamvraag hoeveel water nodig is in combinatie met welke druk.