Nieuws

Onderhoud grasland na extreme droogte op veen

Gepubliceerd op
21 september 2018

Voor Koeien & Kansen – deelnemer De Vries uit Stolwijk is weidegang een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Ze proberen het grasland zo optimaal mogelijk te onderhouden. Zo halen ze niet alleen goede opbrengsten van hun veengrond, maar worden de nutriënten ook optimaal benut door het gras en de koe. Na deze droge zomer ontkomt De Vries er ook niet aan om herstelwerkzaamheden aan de grasmat toe te passen.

VOF de Vries is al van het eerste begin actief op het gebied van graslandbeheer. Ook tijdens deze gortdroge zomer hadden ze speciale aandacht voor hun graspercelen. Dit was ook wel nodig om voldoende grasaanbod te houden voor het melkvee. Ondanks dat het bedrijf in het veenweidegebied ligt, hebben ze toch nog drie weken beregend. Daarnaast is er bagger gespoten om het land voldoende vocht te geven. Mede hierdoor is de groei niet stilgevallen en is het grasaanbod redelijk goed gebleven.

Snel herstel van grasmat

Opvallend is de snelheid waarmee het grasland zich hier herstelde afgelopen zomer. Na de eerste regenbuien heeft het gras direct de groei weer opgepakt, waardoor De Vries eind augustus alweer een snede gras kon maaien. Ondanks het snelle herstel heeft de grasmat ook bij De Vries geleden door de droogte. Op diverse percelen is in meer of mindere mate schade waar te nemen aan de mat. De schade willen ze dan ook zo snel mogelijk herstellen. ‘Onze bedrijfsvoering is vrij intensief. We hebben het gras gewoon hard nodig. Wij kunnen ons volgend voorjaar geen misoogst permitteren dus gaan we nu al aan de slag om de schade te herstellen’, zegt Marinus de Vries. Hiervoor heeft hij graszaad aangekocht en zijn diverse percelen al doorgezaaid. Sommige percelen zijn helemaal doorgezaaid en anderen pleksgewijs. Hiermee hoopt De Vries weer een volledig gesloten grasmat te krijgen voor de winter zijn intrede zal doen.

Onderschat onkruiddruk niet

Naast een holle grasmat ligt ook het gevaar van een toenemende onkruiddruk op de loer. De melkveehouder loopt nu wekelijks een rondje over de percelen. En neemt de onkruiddruk verder toe, dan zal ook op dat punt ingegrepen worden om het gras wel een kans van slagen te geven.

Het doorzaaien gebeurt met diverse technieken. Ook de combinatie met de wiedeg wordt toegepast. Voor sommige mensen geeft dit een enorm schrikbeeld. Echter hier geldt vaak niet achterom kijken,  maar over 2 weken terugkomen. Dan zie  je vaak het echte effect pas van deze bewerkingen.
Het doorzaaien gebeurt met diverse technieken. Ook de combinatie met de wiedeg wordt toegepast. Voor sommige mensen geeft dit een enorm schrikbeeld. Echter hier geldt vaak niet achterom kijken, maar over 2 weken terugkomen. Dan zie je vaak het echte effect pas van deze bewerkingen.

.