Nieuws

Op zoek naar ideale bedding in vrijloopstal

Gepubliceerd op
6 mei 2024

Koeien & Kansen-veehouder De Vries in Stolwijk, is sinds het verbod op het gebruik van compost als strooisel op zoek naar het beste alternatief voor de bedding in hun vrijloopstal. Na een aantal jaren van positieve ervaringen met zand als bodembedekking, hebben ze de afgelopen twee winters bewust gekozen voor een combinatie met stro.

Het behoud van een droge bedding tijdens de wintermaanden en het beheersen van de kosten voor strooisel waren de belangrijkste overwegingen om niet volledig voor zand te kiezen. Daarnaast speelde ook de toename van mestafzet een rol.

Alternatief voor zandbedding in de winter

De afgelopen twee winters waren nat, vooral de laatste winter liet al snel zien dat de zandbedding te vochtig werd. Het toevoegen van extra zand bood geen oplossing, waardoor de dieren minder gingen liggen en er meer mest uit de stal kwam, wat resulteerde in hogere kosten. Dit was niet wat de ondernemers voor ogen hadden. Ondanks de goede ervaringen met uiergezondheid en levensduur, besloten ze daarom om terug te keren naar stro als bedding.

Het gebruik van stro in de stal leidde al snel tot een beter gedrag bij de dieren. Hoewel dit gepaard ging met extra kosten voor strooisel, resulteerde het in een mestsoort die waardevol is op de mestmarkt, in tegenstelling tot de zogenaamde "zandmest", waar nog nauwelijks vraag naar is.

Afbeelding1.jpg
Afbeelding2.jpg
Afbeelding3.jpg

Naast het feit dat de omvang van de mestopslag voor zandmest een discussiepunt is, brengt het zware product ook uitdagingen met zich mee bij het uitrijden op het land. Tijdens de vorst begin januari lukte dit net, maar niet zonder schade na het aanwenden.

Zoektocht gaat verder

Gezien de wens van familie de Vries om op alle fronten goede resultaten te behalen, hebben ze besloten om tijdens de zomerperiode met zand te blijven werken en tijdens de stalperiode (voorlopig) terug te keren naar stro.

Al met al blijft het realiseren van een emissiearme vrijloopstal een uitdagend traject, waarvan de definitieve vorm nog niet gevonden is.