Nieuws

Volop weiden is de beste strategie in quotumvrijtijdperk

Gepubliceerd op
18 december 2014

Ook na 1 april 2015 blijft volledig weiden de beste keuze voor melkveehouders, vertelde John Owen, farm manager en projectleider uit Wales tijdens een door Amazing Grazing georganiseerd webinar op donderdag 11 december 2014. 'Met weiden heb je de allerlaagste kostprijs en daarmee ben je beter bestand tegen de sterk wisselende melkprijzen.'

Owen gaf in zijn lezing 'Grass Value', aan dat alleen 100% weiden in een lage kostensysteem het meeste rendement geeft. 'Bij vrij melken gaat de melkprijs meer schommelen. Met dit weidesysteem haal je de laagste kostprijs', vertelde hij waarbij Owen toevoegde dat dit beweidingstype een 'mindset' vraagt van de veehouder van lage kosten. 'Dus ook goedkope gebouwen en een minimum aan krachtvoer. Het enige waar je in moet investeren is in kavelpaden, afrastering en water.' Wanneer de melkprijzen hoger zijn is het rendabel de krachtvoergift te verhogen om zo meer melk te produceren. 'Alleen met een basis lage kostprijs kun je concurreren. Grote, nieuwe stallen verhogen juist die kostprijs en dat maakt veehouders kwetsbaar.'

18.000 kilo melk per hectare

In Wales halen de veehouders (met gemiddeld 260 koeien per bedrijf) die Owen en zijn team intensief een aantal jaren volgden 15.000 kilo melk per hectare met zo'n 1000 kilo krachtvoer per koe bij een voorjaarskalvende veestapel zonder bijvoeding. 'Alle compromissen in beweidingssystemen met weidegang én op stal voeren, zoals dat in Nederland gebruikelijk is, halen de focus af van waar het echt om gaat: zoveel mogelijk vers gras omzetten naar melk.' Met jaarrond, dag en nacht weiden weten de koeien wat ze te doen staat', noemt Owen als succesfactor. 'Het liefst met rotatiebeweiding om de 12 uur en inscharen bij 2300 kilo droge stof per hectare. Dan dwing je de koeien het grasland tot op de juiste stoppellengte van zo'n 500 kilo droge stof per hectare af te vreten. Zo haal je een hoge graslandproductie en de hoogste benutting bij de omzetting van gras naar melk. Op onze bedrijven ligt dat rond de 85%.' Het meten van grashoogte is daarbij een 'must'. 'Als je het gaat meten kun je het ook managen.'

In Wales halen veehouders zo'n 11 ton droge stof per hectare, dit jaar schatte Owen de opbrengst op 14 ton per hectare. De farm manager gaf wel aan dat de resultaten gehaald worden dankzij een kruislingkoe tussen HF en Jersey. 'Een kleinere koe met sterk beenwerk, efficiënte omzetting van gras naar melk en een koe die zeer vruchtbaar is zodat ze elk jaar afkalft.'

Meer webinars

Dit webinar is voor Amazing Grazing de aftrap voor het organiseren van meer webinars volgend jaar. De bezoekers oordeelden -via een enquête tijdens het webinar- unaniem dat ze vaker aan een webinar willen deelnemer. Deskundigen kunnen op deze inspirerende manier informatie delen, terwijl deelnemers aan het webinar dit vanuit hun thuissituatie, dus in een kort tijdsbestek zonder reistijd, heel efficiënt kunnen volgen en ook nog eens vragen en opmerkingen kunnen plaatsen waardoor er een levendige discussie ontstaat.

Meer informatie

  • Powerpoint presentatie van John Owen
  • Voor degenen die het webinar gemist hebben, is met onderstaande link het volledige webinar (1 uur en 15 minuten) nog te bekijken. LET OP: U krijgt eerst een scherm te zien waarin u uw naam en e-mailadres dient in te vullen, pas dan gaat u naar de opname van het webinar. Kijk: http://www.anymeeting.com/amazinggrazing/E150DC85814A