Nieuws

Zuinig op bodem betaalt zich terug in goede grasopbrengsten

Gepubliceerd op
28 september 2020

Waar vele collega-melkveehouders zich inspannen om hogere graslandopbrengsten te realiseren door herinzaai, pakt Vof de Vries het grasland aan bij de bron. Deze Koeien & Kansen-deelnemers streven juist naar het zo duurzaam mogelijk houden van de grasmat. ‘’Dit grasbestand is ouder dan mijn opa’’, is een veel gemaakte opmerking van De Vries. Van veel percelen kunnen ze zich niet herinneren wanneer ze ooit zijn ingezaaid.

De Vries houdt van een luchtige bodem waar ruimte is voor wormen.
De Vries houdt van een luchtige bodem waar ruimte is voor wormen.

Ondanks de oude grasmat lukt het De Vries in Stolwijk zeker om goede gewasopbrengsten te behalen. “Het is belangrijk dat je zuinig bent op je uitgangsmateriaal’’, zegt De Vries. Dit realiseren zij door vooral de directe bouwvoor te sparen. "Deze houden we graag luchtig, waardoor de wortels optimaal kunnen profiteren. Zo proberen we de water- en nutriëntenhuishouding zo goed mogelijk te beïnvloeden. Wormen spelen hier een belangrijke rol in, waarbij het belangrijk is om ze de ‘’ruimte” te gunnen.  

Goede landbewerking essentieel

De Vries is daarnaast heel kritisch op het bewerken van het land met machines. Het gehele jaar door is hier aandacht voor. Dat geldt zowel voor henzelf als voor de loonwerker. "Lucht is hierbij superbelangrijk. In de bodem het liefst zoveel mogelijk lucht en in de banden zo min mogelijk”, merkt hij op. Dat strategie werpt zijn vruchten af. Rijsporen zijn nauwelijks te vinden in de graslandpercelen van De Vries. Helaas komt dat op veel bedrijven wel voor. Dit blijkt uit een onderzoek waaraan De Vries ook deelneemt. Op de percelen van De Vries is veel minder schade in het land waargenomen dan bij zijn deelnemers in de praktijkproef. De verschillen zijn groot en loopt dit seizoen op tot 27% verschil. Waar de collega’s in de rijsporen gemiddeld 45% opbrengstderving realiseren, heeft de Vries slechts 18%. Dit geldt dan voor de kilogrammen droge stof in de rijsporen. Een serieus verschil.

Het hele jaar door aandacht voor de bodem

De Vries realiseert al jaren bovengemiddelde grasopbrengsten met percelen met een oud grasbestand.
De Vries realiseert al jaren bovengemiddelde grasopbrengsten met percelen met een oud grasbestand.

De Vries start al in het voorjaar door een goede inschatting te maken wat er wel en niet mogelijk is met betrekking tot de voorjaarsbemesting."Ga niet eerder het land op dan dat dit het toelaat’’, zegt De Vries. Deze Koeien & Kansen deelnemers beweiden de percelen veel, wat bijdraagt aan een stevige grasmat. Verder werken ze, waar mogelijk, met grote werkbreedtes. Daarnaast zorgen ze altijd voor lagere gewichten en lage bandenspanningen. “We brengen de drijfmest bijna altijd met de sleepslang het land op. Ook bij het oogsten van gras houden wij rekening met het gewicht. Liever een vracht meer laden dan met een overvolle wagen het perceel over’’, meent De Vries.

Deze manier van werken is succesvol en betaalt zich op het bedrijf van De Vries terug in bovengemiddelde gewasopbrengsten. Ook in 2020 is dat wederom het geval. Met een minimale bodemdruk en optimale weidegang realiseert De Vries op percelen met een oude grassenbestand goede resultaten.