Nieuws

WUR publiceert update Handboek Snijmaïs

Gepubliceerd op
19 februari 2020

Het Handboek Snijmaïs is geactualiseerd met de laatste kennis op het gebied van diverse teeltaspecten. Het Handboek Snijmaïs is een praktisch digitaal handboek dat voor iedereen gratis toegankelijk is. In het handboek worden de diverse aspecten van teelt, oogst en vervoedering van snijmaïs op praktische wijze beschreven en geïllustreerd met foto’s en figuren.

Deskundigen van Wageningen Livestock Research en Wageningen University & Research Open Teelten actualiseren het handboek jaarlijks. ZuivelNL financiert dit werk.

Wat is gewijzigd?

  • In het hoofdstuk “Bemesting” staat nu het nieuwe bodemgericht fosfaatadvies.
  • In hoofdstuk “Zaaien” zijn naast de laatste ontwikkelingen rond zaaizaadontsmetting ook de laatste resultaten van het onderzoek met ruitzaai opgenomen.
  • Het hoofdstuk “Ziekten en plagen” is geactualiseerd met informatie over bestrijdingsmogelijkheden van stengelrot, helminthosporium, ritnaalden en maïsstengelboorder.
  • In het hoofdstuk “Rassen” is de nieuwe Aanbevelende Rassenlijst toegevoegd, inclusief een positieve lijst van rassen die geschikt zijn voor teelt op percelen die besmet zijn met maiskopbrand.
  • Tot slot zijn in het hoofdstuk “Economie” de saldoberekeningen geactualiseerd.

Raadplegen of zelf een exemplaar?

Op de website van Handboek Snijmaïs kan het Handboek gratis per hoofdstuk geraadpleegd worden. Daarnaast kan het Handboek in zijn geheel worden gedownload.

Download het Handboek Snijmaïs