Nieuws

Uitdagende start 3e groep Home Made Eiwit

Gepubliceerd op
27 februari 2023

Sinds de start van het project Home Made Eiwit, ruim twee jaar geleden met twee groepen deelnemers, is in 2022 een derde groep aangehaakt. Ook deze boeren willen werken aan optimaal eiwitmanagement binnen hun totale bedrijfsvoering. En daarbij gebruik maken van de al opgedane kennis en ervaring van collega’s uit de eerste groepen. Door de droogte werd 2022 wel direct een uitdagend jaar om meer eiwit van eigen bedrijf te benutten.

Olievlek

Binnen de eerder gestarte groepen in Oost- en West-Nederland, zijn er nieuwe inzichten, een tool en handvatten ontwikkeld. Deze kunnen de veehouder helpen om zelf met eigen eiwit op zijn bedrijf aan de slag te gaan. In 2022 is de derde groep blanco gestart met de maatregelen die binnen het project naar voren zijn gekomen. Een mooie manier om te ontdekken hoe deze lessen landen bij veehouders die niet van begin af aan in het proces zijn meegegroeid. Het levert ook meteen inzichten op over slimme kennisverspreiding, zodat van Hom Made Eiwit een olievlekwerking kan uitgaan binnen de sector.

Situatie en doelen in beeld

In het voorjaar van 2022 was de gezamenlijke aftrap van de 3e groep op het bedrijf van een van de veehouders. Daarbij draaide het vooral om de visie op, en kansen van eiwit van eigen land, de mogelijke maatregelen, de leerdoelen en ieders motivatie om met Home Made Eiwit aan de slag te gaan. Tijdens de rondgang op het bedrijf kwamen de verschillende aspecten aan bod die van invloed zijn op Home Made Eiwit. Na deze bijeenkomst zijn de veehouders individueel bezocht en is voor alle bedrijven een radardiagram opgesteld zoals hieronder weergegeven. Verder zijn de verbetermogelijkheden per bedrijf in kaart gebracht, net als de onderwerpen waar de veehouders zelf mee aan de slag willen. Daarbij ligt de focus altijd op voldoende eiwit telen én het eigen eiwit goed benutten.

Meer eigen eiwit een grote uitdaging

Hoewel de meeste deelnemers in de groep echt wel minder afhankelijk willen zijn van eiwit aanvoer, blijkt dat in de praktijk nog niet zo eenvoudig. De droge zomer van 2022 leidde op alle bedrijven tot minder grasgroei en soms was opstallen noodzakelijk omdat er buiten geen gras meer was. Daarnaast is het, zeker in een onzekere tijd waarbij elke liter melk wel goed betaald wordt (maar ook nodig is) een grote uitdaging om scherp op eiwit te voeren. Dat zorgt dan ook voor enige voorzichtigheid in de groep, hoewel dat wil niet zeggen dat er geen stappen gezet worden. In 2023 start een nieuw groeiseizoen met weer nieuwe uitdagingen ook rondom veranderende regelgeving. En ook binnen die kaders zal worden gekeken hoe met goede bemesting, ruwvoerstrategie en bijvoeding maximaal eigen eiwit benut kan worden.

Meer informatie Tim van Noord en Barend Meerkerk T.van.noord@ppp-agro.nl , B.meerker@ppp-agro.nl